Programování v C# v příkladech I

Číslo didaktického materiálu:  EU-OPVK-VT-III/2-ŠR-101 až 120
Autor:  RNDr. Václava Šrůtková
Vyučovací předmět:  Seminář z informatiky
Téma sady didaktických materiálů:  Programování v C# v příkladech I
Cílová skupina (ročník):  Žáci ve věku 16–17 let (Začátečníci)
 
Sada se zabývá úvodem do programování v jazyce C#. Materiály se skládají z pracovních listů a výkladových prezentací, vše ve formátu pdf.
 
Materiály