Organizace školního roku

Zahájení výuky: 1. září 2020

Mimořádné dny volna vyhlášené MŠMT: 26. a 27. října 2020

Podzimní prázdniny: 26., 27., 29. a 30. října 2020

Volné dny stanovené MŠMT: 21. a 22. prosinec 2020

Vánoční prázdniny: od 23. prosince 2020 do 3. ledna 2021

Zahájení výuky v novém roce: 4. ledna 2021

Ukončení 1. pololetí: 28. ledna 2021

Pololetní prázdniny: 29. ledna 2021

Jarní prázdniny: od 15. do 21. února 2021

Velikonoční prázdniny: 1. dubna 2021

Ukončení 2. pololetí: 30. června 2021

 

Adaptační kurz žáků prvních ročníků

od 9. do 11. září 2020

 

Třídní schůzky

1. pololetí: kvůli nepříznivé epidemiologické situaci se třídní schůzky nekonají

2. pololetí: termín bude upřesněn

 

Den otevřených dveří

zrušen; bližší informace uvedeny v sekci Pro uchazeče/Den otevřených dveří

 

Dny ředitelského volna

zatím neurčeny