Školní psycholog

Poradenské aktivity školního psychologa jsou samostatnou poradenskou činností, která není přímou součástí vzdělávacího procesu. Jedná se o komplexní službu žákům, jejich rodičům a pedagogům, která vychází ze standardních činností vymezených v §7 vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních a v její příloze č. 3. Novelizace vyhláškou č.197/2016 Sb.

 

Náplň práce školního psychologa

  • monitorování a řešení konkrétních problémů jednotlivých žáků a v třídním kolektivu, preventivní práce se zaměřením na vytvoření kladných vztahů ve třídě, klima třídy, prevence, záškoláctví, šikany, potíže se soustředěním, přípravou do školy či školním neprospěchem
  • poskytování služeb psychologického poradenství žákům v osobních problémech a žákům s výchovnými a výukovými problémy
  • poskytování individuálních konzultací žákům, zákonným zástupcům i pedagogům v oblasti výchovy, vzdělávání
  • pomoc v náročných životních situacích nejen žákům, ale i zákonným zástupcům
  • poskytování metodické pomoci třídním učitelům, přímá asistence a organizace při skupinové práci se žáky, posilování spolupráce třídy a třídního učitele atd.
  • realizace krizových intervencí a psychologického poradenství, pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné zástupce

 

Zarezervování konzultační hodiny pro žáky a jejich rodiče

Použijte prosím tento odkaz (zvolte Školní psycholog Gymnázium Česká Třebová):