Třídy

Umístění kmenových učeben

    přízemí - učebny 101, 105, 106, 110, 113
    1. patro - učebny 201, 202, 209, 210
    2. patro - učebny 301, 309, 313