EVVO

Ekologická výchova vzdělávání a osvěta (EVVO) má na gymnáziu Česká Třebová dlouholetou tradici v podobě zapojení školy do ekologických programů (Recyklohraní, Ecodyn, GLOBE, Les ve škole – škola v lese). Ekologická výchova prolíná učivem řady předmětů. Plán EVVO je součástí ŠVP a je každoročně aktualizován. Podle tohoto plánu se všichni žáci školy v průběhu školního roku účastní různých výukových programů a exkurzí.

Plán externích akcí pro šk. rok 2023/2024  [pdf]