Maturitní zkouška

Oficiální informace o maturitní zkoušce najdete na webu maturita.cermat.cz.

Struktura maturitní zkoušky ve školním roce 2022/2023  [pdf]

Žádost o nahrazení profilové zkoušky z cizího jazyka  [docx]

Kritéria hodnocení profilové části ve šk. roce 2022/2023  [pdf]

Kritéria hodnocení zkoušek společné části maturitní zkoušky konané v roce 2023  [pdf]

 
 

Maturitní kalendář pro školní rok 2022/2023 najdete na webu Cermatu Maturitní kalendář

Jak se přihlásit k maturitní zkoušce  [pdf]

Přihlášku k maturitní zkoušce žáci obdrží v druhé polovině listopadu 2022 od vedení školy.

 

Termíny jednotlivých maturitních zkoušek:

Zkoušky profilové části konané formou písemné práce (český jazyk a literatura, cizí jazyk) se budou konat 3. a 4. dubna 2023 od 8:15.

Zkoušky společné části (didaktické testy) se budou konat 2.–5. května 2023. Podrobný časový rozvrh konání zkoušek stanoví MŠMT 15. ledna 2023. Výsledky didaktických testů budou žákům předány 16. května 2023 formou protokolu o výsledcích didaktických testů žáka. 

Jednotné zkušební schéma  [pdf]

Zkoušky profilové části konané ústní formou se budou konat od 16. do 22. května 2023. Maturitní rozvrh je zveřejněn na nástěnce a v prostředí MOODLE.

 

 

Testy a zadání z předchozích období: maturita.cermat.cz/menu/testy-a-zadani-z-predchozich-obdobi