Zájmové kroužky

Učitelé gymnázia kladou důraz na individuální přístup k žákům. Své dovednosti a schopnosti mohou žáci rozvíjet v zájmových kroužcích. V letošním školním roce nabízíme následující kroužky:
 
  • Kroužek čtení a tvůrčího psaní (Mgr. Jana Divišová)
  • Chovatelský kroužek (Mgr. Daniela Fricová)
  • Kroužek programování (Mgr. Václava Šrůtková)
  • Kroužek francouzského jazyka (Bc. Monika Praxová)