Přihláška ke studiu

Vyplněnou přihlášku ke studiu je třeba odevzdat na sekretariátu školy nejpozději do 1. března 2023. Do tohoto termínu je také možné zaslat ji poštou na adresu školy.

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří požadují úpravu podmínek přijímacího řízení, musí spolu s přihláškou odevzdat také doporučení školského poradenského zařízení.