Kdo jsme

Gymnázium v České Třebové má bohatou historii, založeno bylo již v roce 1909. Od roku 1912 se začalo vyučovat v nově dokončené budově navržené významným architektem Aloisem Dryákem. Tato budova dodnes patří k nejvýstavnějším ve městě. Po 2. světové válce prošla škola mnohými reorganizacemi (místo gymnázia byla např. dočasně zřízena Střední všeobecně vzdělávací škola). V roce 1969 však bylo opět otevřeno čtyřleté gymnázium a v letech 1990–91 byla obnovena tradice gymnázia víceletého (studium bylo zpočátku sedmileté, od r. 1995–96 osmileté).
 
V současné době má gymnázium osm tříd osmiletého studia a čtyři třídy studia čtyřletého. Výuka probíhá podle učebního plánu pro osmiletá a čtyřletá gymnázia. Ve vyšších ročnících mají studenti možnost vybrat si cizí jazyky a volitelné předměty podle svého zaměření. Všechny volitelné a nepovinné předměty slouží k všestranné přípravě zejména na vysokoškolské studium. I to je jistě jeden z důvodů, proč jsou naši studenti při přijímacím řízení na vysoké školy tak úspěšní.
 
Škola je vybavena moderní didaktickou a výpočetní technikou. Výuka často probíhá ve specializovaných učebnách a odborných laboratořích. Informatika se vyučuje v modernizovaných počítačových učebnách. Součástí školy je rozsáhlý venkovní sportovní areál a dvě velké tělocvičny.
 
Studenti mohou rozvíjet své zájmy v bohatých mimoškolních aktivitách. Pracuje zde celá řada zájmových kroužků (např. jazykový, sportovní, fotografický). I díky jejich činnosti naši studenti dosahují výrazných úspěchů v různých soutěžích a olympiádách, zapojují se do mezinárodních projektů. Velké oblibě se těší exkurze do zahraničí. Gymnázium má vybudované partnerské vztahy s několika evropskými školami, dosud nejtěsnější spolupráce probíhá se školou v norském Prestfossu.
 
Studentský život zpestřuje řada dalších akcí. Do povědomí veřejnosti se zapsaly školní akademie a divadelní představení, u příležitosti 17. listopadu měří studenti své síly při volejbalovém turnaji Gaudeamus, kdy dokážou skvěle skloubit sport se zábavou.
 
Českotřebovské gymnázium poskytuje nejen kvalitní vzdělání, ale vytváří i podmínky pro rozvoj individuálních schopností žáků. Rádi osobně přivítáme všechny zájemce o studium a provedeme je prostorami školy.
 
Myslíme však také na úctyhodný počet našich absolventů (vždyť poprvé se na naší škole skládala maturitní zkouška ve školním roce 1915–1916). Opět se blíží další významné jubileum, tentokrát 110. výročí založení školy. Ať už na léta strávená ve školních lavicích vzpomínáte s úctou, či nostalgií, budeme rádi, když se s námi o své vzpomínky podělíte na stránkách almanachu připravovaného u příležitosti tohoto výročí. Příspěvky můžete zasílat na adresu školy, popř. na e-mail: skola@gymnct.cz.