Ukázkové testy

Ilustrační testy (Přijímací zkoušky nanečisto) a testy z řádných termínů přijímacích zkoušek najdete také na stránkách Cermatu (Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání) v části Jednotná přijímací zkouška – prijimacky.cermat.cz. Zde je možné testy s řešením úloh stáhnout ve formátu pdf, k dispozici je také možnost si přímo vyzkoušet zvolený test v části Procvičování testů – procvicprijimacky.cermat.cz

 

Testy pro přijímací řízení ve školním roce 2022–2023 (řádný termín)

Didaktický test z českého jazyka a literatury (pro žáky 5. tříd ZŠ) – 1. termín  [pdf]
Správné odpovědi  [pdf]    Průvodce řešením  [pdf]

Didaktický test z matematiky (pro žáky 5. tříd ZŠ) – 1. termín  [pdf]
Správné odpovědi  [pdf]

Didaktický test z českého jazyka a literatury (pro žáky 5. tříd ZŠ) – 2. termín  [pdf]
Správné odpovědi  [pdf]    Průvodce řešením  [pdf]

Didaktický test z matematiky (pro žáky 5. tříd ZŠ) – 2. termín  [pdf]
Správné odpovědi  [pdf]

Didaktický test z českého jazyka a literatury (pro žáky 9. tříd ZŠ) – 1. termín  [pdf]
Správné odpovědi  [pdf]    Průvodce řešením  [pdf]

Didaktický test z matematiky (pro žáky 9. tříd ZŠ) – 1. termín  [pdf]
Správné odpovědi  [pdf]

Didaktický test z českého jazyka a literatury (pro žáky 9. tříd ZŠ) – 2. termín  [pdf]
Správné odpovědi  [pdf]    Průvodce řešením  [pdf]

Didaktický test z matematiky (pro žáky 9. tříd ZŠ) – 2. termín  [pdf]
Správné odpovědi  [pdf]

 

Testy pro přijímací řízení ve školním roce 2021–2022 (řádný termín)

Didaktický test z českého jazyka a literatury (pro žáky 5. tříd ZŠ) – 1. termín  [pdf]
Správné odpovědi  [pdf]    Průvodce řešením  [pdf]

Didaktický test z matematiky (pro žáky 5. tříd ZŠ) – 1. termín  [pdf]
Správné odpovědi  [pdf]    Vzorové řešení  [pdf]

Didaktický test z českého jazyka a literatury (pro žáky 5. tříd ZŠ) – 2. termín  [pdf]
Správné odpovědi  [pdf]    Průvodce řešením  [pdf]

Didaktický test z matematiky (pro žáky 5. tříd ZŠ) – 2. termín  [pdf]
Správné odpovědi  [pdf]    Vzorové řešení  [pdf]

Didaktický test z českého jazyka a literatury (pro žáky 9. tříd ZŠ) – 1. termín  [pdf]
Správné odpovědi  [pdf]    Průvodce řešením  [pdf]

Didaktický test z matematiky (pro žáky 9. tříd ZŠ) – 1. termín  [pdf]
Správné odpovědi  [pdf]

Didaktický test z českého jazyka a literatury (pro žáky 9. tříd ZŠ) – 2. termín  [pdf]
Správné odpovědi  [pdf]    Průvodce řešením  [pdf]

Didaktický test z matematiky (pro žáky 9. tříd ZŠ) – 2. termín  [pdf]
Správné odpovědi  [pdf]

 

Testy pro přijímací řízení ve školním roce 2020–2021 (řádný termín)

Didaktický test z českého jazyka a literatury (pro žáky 5. tříd ZŠ) – 1. termín  [pdf]
Správné odpovědi  [pdf]    Průvodce řešením  [pdf]

Didaktický test z matematiky (pro žáky 5. tříd ZŠ) – 1. termín  [pdf]
Správné odpovědi  [pdf]    Vzorové řešení  [pdf]

Didaktický test z českého jazyka a literatury (pro žáky 5. tříd ZŠ) – 2. termín  [pdf]
Správné odpovědi  [pdf]    Průvodce řešením  [pdf]

Didaktický test z matematiky (pro žáky 5. tříd ZŠ) – 2. termín  [pdf]
Správné odpovědi  [pdf]    Vzorové řešení  [pdf]

Didaktický test z českého jazyka a literatury (pro žáky 9. tříd ZŠ) – 1. termín  [pdf]
Správné odpovědi  [pdf]    Průvodce řešením  [pdf]

Didaktický test z matematiky (pro žáky 9. tříd ZŠ) – 1. termín  [pdf]
Správné odpovědi  [pdf]    Vzorové řešení  [pdf]

Didaktický test z českého jazyka a literatury (pro žáky 9. tříd ZŠ) – 2. termín  [pdf]
Správné odpovědi  [pdf]    Průvodce řešením  [pdf]

Didaktický test z matematiky (pro žáky 9. tříd ZŠ) – 2. termín  [pdf]
Správné odpovědi  [pdf]    Vzorové řešení  [pdf]

 

Testy pro přijímací řízení ve školním roce 2019–2020 (řádný termín)

Vzhledem ke složité epidemiologické situaci byl v tomto školním roce pouze jeden termín konání přijímacích zkoušek.

Didaktický test z českého jazyka a literatury (pro žáky 5. tříd ZŠ)  [pdf]
Řešení  [pdf]

Didaktický test z matematiky (pro žáky 5. tříd ZŠ)  [pdf]
Řešení  [pdf]

Didaktický test z českého jazyka a literatury (pro žáky 9. tříd ZŠ)  [pdf]
Řešení  [pdf]

Didaktický test z matematiky (pro žáky 9. tříd ZŠ)  [pdf]
Řešení  [pdf]

 

Ilustrační testy pro přijímací řízení ve školním roce 2019–2020

Ilustrační test z českého jazyka a literatury (pro žáky 5. tříd ZŠ)  [pdf]
Řešení  [pdf]

Ilustrační test z matematiky (pro žáky 5. tříd ZŠ)  [pdf]
Řešení  [pdf]

Ilustrační test z českého jazyka a literatury (pro žáky 9. tříd ZŠ)  [pdf]
Řešení  [pdf]

Ilustrační test z matematiky (pro žáky 9. tříd ZŠ)  [pdf]
Řešení  [pdf]

 

Testy pro přijímací řízení ve školním roce 2018–2019 (náhradní termín)

Testové úlohy z českého jazyka a literatury (pro žáky 5. tříd ZŠ) – 1. termín  [pdf]
Řešení úloh  [pdf]

Testové úlohy z českého jazyka a literatury (pro žáky 5. tříd ZŠ) – 2. termín  [pdf]
Řešení úloh  [pdf]

Testové úlohy z matematiky (pro žáky 5. tříd ZŠ) – 1. termín  [pdf]
Řešení úloh  [pdf]

Testové úlohy z matematiky (pro žáky 5. tříd ZŠ) – 2. termín  [pdf]
Řešení úloh  [pdf]

Testové úlohy z českého jazyka a literatury (pro žáky 9. tříd ZŠ) – 1. termín  [pdf]
Řešení úloh  [pdf]

Testové úlohy z českého jazyka a literatury (pro žáky 9. tříd ZŠ) – 2. termín  [pdf]
Řešení úloh  [pdf]

Testové úlohy z matematiky (pro žáky 9. tříd ZŠ) – 1. termín  [pdf]
Řešení úloh  [pdf]

Testové úlohy z matematiky (pro žáky 9. tříd ZŠ) – 2. termín  [pdf]
Řešení úloh  [pdf]

 

Testy pro přijímací řízení ve školním roce 2018–2019 (řádný termín)

Testové úlohy z českého jazyka a literatury (pro žáky 5. tříd ZŠ) – 1. termín  [pdf]
Řešení úloh  [pdf]    Vysvětlení k hodnocení vybraných otevřených úloh  [pdf]

Testové úlohy z českého jazyka a literatury (pro žáky 5. tříd ZŠ) – 2. termín  [pdf]
Řešení úloh  [pdf]    Vysvětlení k hodnocení vybraných otevřených úloh  [pdf]

Testové úlohy z matematiky (pro žáky 5. tříd ZŠ) – 1. termín  [pdf]
Řešení úloh  [pdf]

Testové úlohy z matematiky (pro žáky 5. tříd ZŠ) – 2. termín  [pdf]
Řešení úloh  [pdf]

Testové úlohy z českého jazyka a literatury (pro žáky 9. tříd ZŠ) – 1. termín  [pdf]
Řešení úloh  [pdf]    Vysvětlení k hodnocení vybraných otevřených úloh  [pdf]

Testové úlohy z českého jazyka a literatury (pro žáky 9. tříd ZŠ) – 2. termín  [pdf]
Řešení úloh  [pdf]    Vysvětlení k hodnocení vybraných otevřených úloh  [pdf]

Testové úlohy z matematiky (pro žáky 9. tříd ZŠ) – 1. termín  [pdf]
Řešení úloh  [pdf]

Testové úlohy z matematiky (pro žáky 9. tříd ZŠ) – 2. termín  [pdf]
Řešení úloh  [pdf]

 

Testy pro přijímací řízení ve školním roce 2017–2018 (náhradní termín)

Testové úlohy z českého jazyka a literatury (pro žáky 5. tříd ZŠ) – 1. termín  [pdf]
Řešení úloh  [pdf]

Testové úlohy z českého jazyka a literatury (pro žáky 5. tříd ZŠ) – 2. termín  [pdf]
Řešení úloh  [pdf]

Testové úlohy z matematiky (pro žáky 5. tříd ZŠ) – 1. termín  [pdf]
Řešení úloh  [pdf]

Testové úlohy z matematiky (pro žáky 5. tříd ZŠ) – 2. termín  [pdf]
Řešení úloh  [pdf]

Testové úlohy z českého jazyka a literatury (pro žáky 9. tříd ZŠ) – 1. termín  [pdf]
Řešení úloh  [pdf]

Testové úlohy z českého jazyka a literatury (pro žáky 9. tříd ZŠ) – 2. termín  [pdf]
Řešení úloh  [pdf]

Testové úlohy z matematiky (pro žáky 9. tříd ZŠ) – 1. termín  [pdf]
Řešení úloh  [pdf]

Testové úlohy z matematiky (pro žáky 9. tříd ZŠ) – 2. termín  [pdf]
Řešení úloh  [pdf]

 

Testy pro přijímací řízení ve školním roce 2017–2018 (řádný termín)

Testové úlohy z českého jazyka a literatury (pro žáky 5. tříd ZŠ) – 1. termín  [pdf]
Řešení úloh  [pdf]

Testové úlohy z českého jazyka a literatury (pro žáky 5. tříd ZŠ) – 2. termín  [pdf]
Řešení úloh  [pdf]

Testové úlohy z matematiky (pro žáky 5. tříd ZŠ) – 1. termín  [pdf]
Řešení úloh  [pdf]

Testové úlohy z matematiky (pro žáky 5. tříd ZŠ) – 2. termín  [pdf]
Řešení úloh  [pdf]

Testové úlohy z českého jazyka a literatury (pro žáky 9. tříd ZŠ) – 1. termín  [pdf]
Řešení úloh  [pdf]

Testové úlohy z českého jazyka a literatury (pro žáky 9. tříd ZŠ) – 2. termín  [pdf]
Řešení úloh  [pdf]

Testové úlohy z matematiky (pro žáky 9. tříd ZŠ) – 1. termín  [pdf]
Řešení úloh  [pdf]

Testové úlohy z matematiky (pro žáky 9. tříd ZŠ) – 2. termín  [pdf]
Řešení úloh  [pdf]

 

Testy pro přijímací řízení ve školním roce 2016–2017 (řádný termín)

Testové úlohy z českého jazyka a literatury (pro žáky 5. tříd ZŠ) – 1. termín  [pdf]
Řešení úloh  [pdf]

Testové úlohy z českého jazyka a literatury (pro žáky 5. tříd ZŠ) – 2. termín  [pdf]
Řešení úloh  [pdf]

Testové úlohy z matematiky (pro žáky 5. tříd ZŠ) – 1. termín  [pdf]
Řešení úloh  [pdf]

Testové úlohy z matematiky (pro žáky 5. tříd ZŠ) – 2. termín  [pdf]
Řešení úloh  [pdf]

Testové úlohy z českého jazyka a literatury (pro žáky 9. tříd ZŠ) – 1. termín  [pdf]
Řešení úloh  [pdf]

Testové úlohy z českého jazyka a literatury (pro žáky 9. tříd ZŠ) – 2. termín  [pdf]
Řešení úloh  [pdf]

Testové úlohy z matematiky (pro žáky 9. tříd ZŠ) – 1. termín  [pdf]
Řešení úloh  [pdf]

Testové úlohy z matematiky (pro žáky 9. tříd ZŠ) – 2. termín  [pdf]
Řešení úloh  [pdf]

 

Ilustrační testy pro přijímací řízení ve školním roce 2016–2017

Testové úlohy z českého jazyka a literatury (pro žáky 5. tříd ZŠ)  [pdf]
Řešení úloh  [pdf]

Testové úlohy z matematiky (pro žáky 5. tříd ZŠ)  [pdf]
Řešení úloh  [pdf]

Testové úlohy z českého jazyka a literatury (pro žáky 9. tříd ZŠ)  [pdf]
Řešení úloh  [pdf]

Testové úlohy z matematiky (pro žáky 9. tříd ZŠ)  [pdf]
Řešení úloh  [pdf]

 

Testy pro přijímací řízení ve školním roce 2015–2016 (řádný termín)

Testové úlohy z českého jazyka a literatury (pro žáky 5. tříd ZŠ)  [pdf]
Řešení úloh  [pdf]

Testové úlohy z matematiky (pro žáky 5. tříd ZŠ)  [pdf]
Řešení úloh  [pdf]

Testové úlohy z českého jazyka a literatury (pro žáky 9. tříd ZŠ)  [pdf]
Řešení úloh  [pdf]

Testové úlohy z matematiky (pro žáky 9. tříd ZŠ)  [pdf]
Řešení úloh  [pdf]

 

Ilustrační testy pro přijímací řízení ve školním roce 2015–2016

Testové úlohy z českého jazyka a literatury (pro žáky 5. tříd ZŠ)  [pdf]
Řešení úloh  [pdf]

Testové úlohy z matematiky (pro žáky 5. tříd ZŠ)  [pdf]
Řešení úloh  [pdf]

Testové úlohy z českého jazyka a literatury (pro žáky 9. tříd ZŠ)  [pdf]
Řešení úloh  [pdf]

Testové úlohy z matematiky (pro žáky 9. tříd ZŠ)  [pdf
Řešení úloh  [pdf]

 

Testy pro přijímací řízení ve školním roce 2014–2015 (řádný termín)

Testové úlohy z českého jazyka a literatury (pro žáky 5. tříd ZŠ)  [pdf]
Řešení úloh  [pdf]

Testové úlohy z matematiky (pro žáky 5. tříd ZŠ)  [pdf]
Řešení úloh  [pdf]

Testové úlohy z českého jazyka a literatury (pro žáky 9. tříd ZŠ)  [pdf]
Řešení úloh  [pdf]

Testové úlohy z matematiky (pro žáky 9. tříd ZŠ)  [pdf]
Řešení úloh  [pdf]

 

Ilustrační testy pro přijímací řízení ve školním roce 2014–2015

Testové úlohy z českého jazyka a literatury (pro žáky 5. tříd ZŠ)  [pdf]
Řešení úloh  [pdf]

Testové úlohy z matematiky (pro žáky 5. tříd ZŠ)  [pdf]
Řešení úloh  [pdf]

Testové úlohy z českého jazyka a literatury (pro žáky 9. tříd ZŠ)  [pdf]
Řešení úloh  [pdf]

Testové úlohy z matematiky (pro žáky 9. tříd ZŠ)  [pdf]
Řešení úloh  [pdf]

 

Starší ilustrační testy pro přijímací řízení

 

Specifikace jednotného testu z matematiky a českého jazyka, příklady úloh

Materiály byly převzaty ze školského portálu Pardubického kraje v říjnu a listopadu 2014.
Cermat zveřejnil soubory ukázkových úloh pro žáky 5. a 9. ročníků základních škol, kteří se v tomto školním roce budou hlásit ke studiu v osmiletých gymnáziích. Podobné úlohy budou obsaženy v testech z matematiky a z českého jazyka, které budou uchazeči skládat v rámci pilotního ověřování přijímacího řízení.