Výukové materiály

Název materiálu Stručný popis Předmět Ročník
Fj poslední úkol - 3 cvičení na kondicionál Fj 7.A
Samostatná práce AJ Revision test - prosím, odevzdejte do 18.6. Aj 2.A
Samostatná práce AJ Revision test - prosím, odevzdejte do 18.6. Aj 2.C
Samostatná práce AJ Kontrola WB + Projděte si:SB p112+WB p127/13.10 - Time clauses Aj 2.C
Samostatná práce AJ Reading - odevzdejte do 18.6. Aj 2.C
Fj úkoly z FJ - čtení a otázky k textu Fj 7.A
AJ Dodatek ke konzultacím Aj 8.A
VV Odevzdání práce Vv 6.A
VV Odevzdání práce Vv 5.A
VV Odevzdání práce Vv 4.A
VV Odevzdání práce Vv 2.A
VV Odevzdání práce Vv 1.A
Fj recept - písemně i ústně Fj 7.A
Samostatná práce AJ Ještě přidávám trochu čtení, cvičení odevzdejte do pondělí 8.6. Díky. Nezapomeňte na opak. test+prac.list:) Aj 2.A
Aj Případná konzultace pro 8.A:) Aj 8.A
Samostatná práce AJ2 WB - kontrola Aj 2.C
Samostatná práce AJ2 Travelling2 + Zadání nové práce+termín odevzdání Aj 2.C
Samostatná práce AJ2 Revision test U1-16 Aj 2.A
Samostatná práce AJ2 Countries + reading comprehension Aj 2.A
Samostatná práce AJ2 WB -kontrola cvičení Aj 2.A
Samostatná práce AJ2 Další úkoly + opakování Aj 2.A
Fj úkoly z FJ - poslech a doplnění tabulky Fj 7.A
AJ 2 Kontrola testu Aj 8.A
2. C úkoly vypracujte do 29.5. 2020 Nj
6.A úkoly vypracujte do 29.5. 2020 Nj 6.A
5.A úkoly vypracujte do 29.5. 2020 Nj 5.A
4.A úkoly vypracujte do 29.5. 2020 Nj 4.A
3.A úkoly vypracujte do 29.5. 2020 Nj 3.A
Fj úkoly z FJ - poslech dialogů a jeden vytvořit Fj 7.A
AJ2 Revision test Aj 8.A
Náhradní práce AJ2 Revision test U15,16 - pošlete ke kontrole do 25.5. Aj 2.A
Náhradní práce AJ2 Kontrola minulé práce z WB+ dále pokračujte WB: str:98, 99, SB: str128/1, 2, 3 Aj 2.A
Náhradní práce AJ2 Test U11, 12 Aj 2.C
Náhradní práce AJ2 Kontrola WB Aj 2.C
Náhradní práce AJ2 Future Aj 2.C
Náhradní práce AJ2 Future Aj 2.C
Náhradní práce AJ2 Zadání nové práce Aj 2.C
AJ 2 Kontrola testu 3A Aj 8.A
Náhradní práce AJ2 Sample Dida Test - try to work individually - get it ready for our Monday(11.5.) lesson Aj 8.A
Náhradní práce AJ2 Picture description - try to think them over:) Aj 8.A
Náhradní práce AJ2 Sample maturita dialogues- try to think them over:) Aj 8.A
Náhradní práce AJ2 Revision test - try to work individually:) please, submit the task till 15.5./Friday, +WB p.75 Aj 2.C
Náhradní práce AJ2 Revision - travelling try to work individually:) please, submit the task till 15.5./Friday Aj 2.C
Náhradní práce AJ2 Revision U 15, 16 - try to work individually:) Aj 2.A
Náhradní práce AJ2 Kontrola WB Aj 2.A
Náhradní práce AJ2 Zadání nové práce do 15.5.(pá) Aj 2.A
Fj cvičení na předmět přímý Fj 7.A
2.C úkoly vypracujte do 10.4. 2020 Nj 2.C
6.A úkoly vypracujte do 10.4. 2020 Nj 6.A
5.A úkoly vypracujte do 10.4. 2020 Nj 5.A
4.A úkoly vypracuj do 10.5. 2020 Nj 4.A
3.A úkoly vypracuj do 10.5. 2020 Nj 3.A
Fj test na poslední gramatické jevy Fj 8.A
Náhradní práce AJ Countries, nationalities - revision Aj 2.C
Náhradní práce AJ Kontrola cv. z min.týdne. Vypište si slovní zásobu z l13 Dance+ WB p. 75 Aj 2.C
Náhradní práce AJ 2 Maturita practice: Easter in England Aj 8.A
Náhradní práce AJ 2 Maturita practice: Washington DC Aj 8.A
Náhradní práce AJ 2 Kontrola práce WB Aj 8.A
Náhradní práce AJ 2 Kontrola práce WB Aj 8.A
Náhradní práce AJ 2 Countries + nationalities - revision, challenge:) Aj 2.A
Náhradní práce AJ 2 Zadání nové práce - U 16 Suggestions Aj 2.A
Fj úkoly z FJ - analyse des textes au sujet des fetes + présentation orale Fj 7.A
Mozaika ještě jednou přijďte si vyzvednout Vv 5.A
Banky a bankovní systém, obchodování na burze Banky a bankovní systém, obchodování na burze - podklady pro samostudium Ek 2.C, 6.A
Makroekonomie - Hospodaření státu Makroekonomie, hospodaření státu, státní rozpočet, daňový systém ČR - podklady pro samostudium Ek 2.C, 6.A
Náhradní práce AJ 2 WB Review key Aj 2.C
Náhradní práce AJ 2 HW - evaluation + new tasks Aj 2.C
Náhradní práce AJ2 Sample maturita dialogue Aj 8.A
Náhradní práce AJ2 Sample maturita dialogues Aj 8.A
Náhradní práce AJ2 HW evaluation+new tasks, plans for May:) Aj 8.A
Fj cvičení na spojky Fj 8.A
Fj úkoly z FJ - slovesa a poslech Fj 7.A
Aj 2 náhradní práce Obohacení výuky"na dálku" + další úkoly:) Aj 2.A
Zdraví člověka - vstupní heslo na Google Classroom vstupní heslo 3.A
4.C úkoly vypracuj do 24.4. 2020 Nj 4.C
2. C úkoly vypracuj do 24.4. 2020 Nj 2.C
6.A úkoly vypracuj do 24.4. 2020 Nj 6.A
5.A úkoly vypracujte do 10.4. 2020 Nj 5.A
4.A úkoly vypracuj do 24.4. 2020 Nj 4.A
3.A úkoly vypracuj do 24.4. 2020 Nj 3.A
Náhradní práce - AJ2(H.Svobodová) Past simple - revision + připomínám dom pís.práci(těm, kt.ještě neodevzdali) - A formal letter Aj 2.C
Náhradní práce - AJ2(H.Svobodová) Great revision test - try to work individually:))) Aj 2.C
Náhradní práce - AJ2(H.Svobodová) Kontrola domácí páce WB + pokračujte, prosím: WB, p.70(review) Aj 2.C
Náhradní práce - AJ2(H.Svobodová) Great revision test- try to work individually:) Aj 2.A
Náhradní práce - AJ2(H.Svobodová) Past simple revision - write the sentences Aj 2.A
Náhradní práce - AJ2(H.Svobodová) Kontrola- Family: who is who? Aj 2.A
Náhradní práce - AJ2(H.Svobodová) Kontrola dom.práceWB + pokračujte:SB str.118,119 Aj 2.A
Náhradní práce AJ2 (H.Svobodová) Mat.topics-speaking:Prague (+ připomínám dom.písemnou práci My town-jen pro ty, kt.neodevzdali) Aj 8.A
Náhradní práce AJ2 (H.Svobodová) Speaking:Mat.topics -Czech Republic Aj 8.A
Náhradní práce AJ2 (H.Svobodová) Maturita topics -speaking(Czech cuisine) Aj 8.A
Náhradní práce AJ2 (H.Svobodová) Sample maturita dialogues: Restaurants, Family - celebrations Aj 8.A
Náhradní práce AJ2 (H.Svobodová) Kontrola domácí práce WB 6A,6B Aj 8.A
Náhradní práce AJ2 (H.Svobodová) Kontrola domácí práce WB 6A,6B Aj 8.A
Fj cvičení na podmínkové věty Fj 8.A
Fj úkoly Fj - přeložit 2 stránky a napsat zprávu Fj 7.A
Marketing a reklama Marketing a reklama - podklady pro samostudium Ek 2.C, 6.A
Účetnictví a daně z příjmu Účetnictví a daně z příjmu - podklady pro opakování a studijní opora pro vyplnění daňové přiznání Ek 2.C, 6.A
náhradní práce AJ2 (H.Svobodová) Dialogue practice + use the following pages to do more Maturita practice: www.helpforenglish.cz, www.novyamos.cz Aj 8.A
Náhradní práce AJ2 (H.Svobodová) Sample dialogues + continue with grammar, SB,p.140+141 6.A, 6.B - explanation+exercises(Reported speech, Passive), WB, p.54,55,57,58 Aj 8.A
Náhradní práce AJ2 (H.Svobodová) Kontrola dom.páce + dále: SB, p.102/1,2,3 + write your own formal letter(use the writing help SB, p.140), send it, please to my e-mail:)-till 14.4. Aj 2.C
Náhradní práce AJ2 (H.Svobodová) Revision: Complete the family tree:) Aj 2.A
Náhradní práce AJ 2 (H.Svobodová) Kontrola dom.práce + dále vypracujte: WB:p.92,93 + napište 10 vět s použitím have/has to Aj 2.A
VV abstrakce Vv 6.A
VV mozaika Vv 5.A
Fj úkol přes velikonoce Fj 7.A
Průvodce vyplněním daňového přiznání FO Samostatná práce (podklad pro klasifikaci z předmětu Ek 6A, 2C) - vyplnění interaktivního formuláře daňového přiznání na Daňovém portálu. Parametry úkolu jsou uvedeny na začátku prezentace. Ek 2.C, 6.A
Programní hudba 19. století Výukový materiál nejen pro maturanty Děu 8.A
Ekonomika 6A_2C - Základní instrukce k samostudiu, samostatné práci a způsobu klasifikace Ekonomika 6A_2C - Základní instrukce k samostudiu, samostatné práci a způsobu klasifikace Ek 2.C, 6.A
3.A úkoly vypracujte do 10.4. 2020 Nj 3.A
4.A úkoly vypracujte do 10.4. 2020 Nj 4.A
5. A úkoly vypracujte do 10.4. 2020 Nj 5.A
2.C úkoly vypracujte do 10.4. 2020 Nj 2.C
6.A úkoly vypracujte do 10.4. 2020 Nj 6.A
4.C úkoly vypracujte do 10.4. 2020 Nj 4.C
Samostatná práce - AJ2 (H.Svobodová) Zadání domácí písemné práce - My town Aj 8.A
Náhradní práce - AJ2 (H.Svobodová) Passive voice - preposition BY (write the sentences) Aj 2.C
Náhradní práce AJ2 (H. Svobodová) Procvičování: Passive voice + Reading SB, str 100,101/cv:1, 2, 3, 5, 7 Aj 2.C
Náhradní práce - AJ2 (H.Svobodová) Have to/has to - vysvětlení +procvičování WB str.90,91/cv.1-8 Aj 2.A
Náhradní práce - AJ2 (H. Svobodová) Procvičování vazby "going to" Aj 2.A
Fj - cvičení do 6.4. Fj 8.A
Nahrávka Fj 7.A
Biologie 5.A - vstupní heslo na Google Classroom vstupní heslo Bi 5.A
Procvičování k maturitě - AJ2 (H.Svobodová) Additional exercises - social problems Aj 8.A
Procvičování k maturitě - AJ2 (H.Svobodová) Additional exercises - mass media Aj 8.A
Procvičování k maturitě - AJ2 (H.Svobodová) Additional exercises - environment Aj 8.A
Procvičování k maturitě - 8.A - AJ 2(H.Svobodová) Try to describe all the people in the picture as best as you can, use the strategies+materials from the lessons. Aj 8.A
VV úkol pro padělatele obrazů Vv 4.A
Biologie - vstupní heslo na Google Classroom vstupní heslo Bi 1.C
Samostatná práce AJ2 (H.Svobodová) Provičování trpného rodu+sl.zásoby U12 Mountains, WB p: 66, 67 - vypracujte do út 31.3. Aj 2.C
Náhradní práce - AJ(H. Svobodová) Procvičování vazby "going to"+slov.zásoby U15 - WB:p.88, 89, SB:p.115-vypsat tabulku do šk.sešitu, +cv:4, 5, 7(předložky-opakování) Do út 31.3.+zkontrolujte dle klíče Aj 2.A
Dýchací soustava - výpisky dýchací soustava - doplňte chybějící výrazy a proveďte zápis do sešitu 3.A
Fj vysvětlení pravidla : dvě zájmena Fj 8.A
Fj - k opravě cvičení ze cvičebnice Fj 7.A
Anglický jazyk 4.C - classroom.google.com + google disk účet Přihlášení do google classroom: kód kurzu mqvdt34/ přihlášení na google disk účet Spoluzacienglishcloud@gmail.com (password spoluzaci970). Aj 4.C
Anglický jazyk 3.C - classroom.google.com + google disk účet Přihlášení do google classroom: kód kurzu 6jpclic/ přihlášení na google disk účet Spoluzacienglishcloud@gmail.com (password spoluzaci970). Aj 3.C
TV Přihlášení do google classroom: kód kurzu je6vcdv Tv 6.A
Anglický jazyk - konverzace v AJ - classroom.google.com + google disk účet Přihlášení do google classroom: kód kurzu ngloxmd/ přihlášení na google disk účet Spoluzacienglishcloud@gmail.com (password spoluzaci970). Ajk 3.C
Anglický jazyk - seminář v anglickém jazyce 8.A, 4.C - classroom.google.com + google disk účet Přihlášení do google classroom: kód kurzu vnotvsh / přihlášení na google disk účet Spoluzacienglishcloud@gmail.com (password spoluzaci970). Ajs 4.C, 8.A
Anglický jazyk 5.A - classroom.google.com + google disk účet Přihlášení do google classroom: kód kurzu pkdk2j7/ přihlášení na google disk účet Spoluzacienglishcloud@gmail.com (password spoluzaci970). Aj 5.A
Anglický jazyk 8.A - classroom.google.com + google disk účet Přihlášení do google classroom: kód kurzu sgfl3zj / přihlášení na google disk účet Spoluzacienglishcloud@gmail.com (password spoluzaci970). Aj 8.A
Arabeska nakreslete doma Vv 1.A
Fj úkoly z FJ - kompozice a gramatická cvičení Fj 8.A
Fj úkoly z FJ - slovesa a rozhovor Fj 7.A
Čím bych chtěl být Vv 2.A
Ruská hudba 19. století Výukový materiál nejen pro maturanty Děu 4.C
Opera 19. století Děu 8.A
Cvičení ukoly vypracujte do 27.3. 2020 Nj 4.C
Berlin sehen ukoly vypracujte do 27.3. 2020 Nj
Wegbeschreibung ukoly vypracujte do 27.3. 2020 Nj 6.A
Biggis Wdeblog Nj 5.A
Große Pause Nj 4.A
Cvičení 42/2 1/písemně popiš všechny obrázky ve 3. os. jedn.č. ; př er hört Musik, 2/ stejný úkol se slovesem mögen , př. Er mag Musik hören. Nj 3.A
Biologie - Google classroom- celá třída vstupní heslo Bi 4.C
Zeměpis Hydrosféra Z 1.C
Informace pro maturanty z biologie informace k zasílání doplňujících materiálů k maturitě z biologie Bi 4.C, 8.A
05_Algebraické výrazy Domácí práce_MAC, přihlaste na moodle MAC_maturita_2021 Mac 3.C, 7.A
Náhradní práce za 12. 3. - Zdraví člověka pracovní list určený k doplnění informací z učebnice, zkontrolovaný a ohodnocený jako domácí úkol na první společné hodině, v případě potíží s tiskem stačí zapsat do sešitu 3.A
Náhradní práce 11.-20. 3. z biologie (část 1) generativní orgány rostlin - výpisky z učebnice Bi 1.C, 5.A