Spolek Gymnázia Česká Třebová

Spolek Gymnázia Česká Třebová vznikl 24. 3. 1993 z podnětu bývalé profesorky gymnázia Hany Habrmanové (Fojtové) pod názvem Spolek absolventů a přátel gymnázia v České Třebové. Z praktických důvodů byl přejmenován v roce 2004, ale původní smysl jeho existence byl zachován.

V současné době je další důležitou náplní činnost Spolku podpora studentských aktivit žáků gymnázia, které nelze financovat z jiných zdrojů. Jedná se například o příspěvky na cestovné u soutěží a olympiád, knižní odměny pro výborné absolventy a studenty úspěšné v soutěžích a na odměny při kulturních a sportovních akcích pořádaných školou.

Ze zápisu ustavující schůze:

  • Spolek je dobrovolnou nepolitickou organizací sdružující absolventy gymnázia v České Třebové bez ohledu na jejich bydliště, pracovníky školy, rodiče žáků školy a případné zájemce o členství ve Spolku.
  • Cílem činnosti Spolku je morální a materiální rehabilitace školy v duchu tradic tohoto gymnázia. Spolek bude pro své členy pořádat sjezdy absolventů, bude své členy i veřejnost informovat formou výročních zpráv o životě školy. K plnění své činnosti Spolek vybírá příspěvky a přijímá dary od fyzických a právnických osob.
 
 

Studovna profesora Karla Holbika

 

Aktuality:

Valná hromada Spolku Gymnázia se konala 1. března 2023 – Pozvánka [pdf]

 
 

Česko-norské partnerství 2019

Projekt česko-norského partnerství  [pdf] – projekt je podpořen grantem z Norských fondů
 

Bankovní spojení:

Název:  Spolek Gymnázia Česká Třebová
Sídlo:  Tyršovo náměstí 970, 560 02 Česká Třebová
IČO:  47498731

Banka: ČSOB, a. s., číslo účtu: 293083558/0300

 

Členský příspěvek Spolku na rok 2023 zůstává v minimální výši 200,- Kč na člena.

 

Složení předsednictva:

Předseda:  Mgr. Daniela Fricová, Daniela Fricová, tel.: 465 519 508
Místopředseda:  Mgr. Josef Menšík, Josef Menšík, tel.: 465 519 501
Hospodářka:  Mgr. Milana Soukupová, Milana Soukupová, tel.: 465 519 504
Jednatel:  Eva Vašinová
Členové:  Mgr. Dana Řehořová, Mgr. Jan Wątroba, PhDr. Petr Poldauf

 

Děkujeme za finanční příspěvky firmám i jedincům, kteří nám pomáhají podporovat školní aktivity žáků:

 

Dokumenty a zápisy z jednání

Plány činnosti Rozpočet
Plán činnosti na rok 2024 [pdf] Rozpočet na rok 2024  [pdf]
Plán činnosti na rok 2023 [pdf] Rozpočet na rok 2023  [pdf]
Plán činnosti na rok 2022 [pdf] Rozpočet na rok 2022  [pdf]
Plán činnosti na rok 2021 [pdf] Rozpočet na rok 2021  [pdf]
Plán činnosti na rok 2020 [pdf] Rozpočet na rok 2020  [pdf]
Plán činnosti na rok 2019 [pdf] Rozpočet na rok 2019  [pdf]
Plán činnosti na rok 2018  [pdf] Rozpočet na rok 2018  [pdf]
Plán činnosti na rok 2017  [pdf] Rozpočet na rok 2017  [pdf]
Plán činnosti na rok 2016  [pdf] Rozpočet na rok 2016  [pdf]
Plán činnosti na rok 2015  [pdf] Rozpočet na rok 2015  [pdf]
Plán činnosti na rok 2014  [pdf] Rozpočet na rok 2014  [pdf]
Plán činnosti na rok 2013  [pdf] Rozpočet na rok 2013  [pdf]
Plán činnosti na rok 2012  [pdf] Rozpočet na rok 2012  [pdf]
Plán činnosti na rok 2011  [pdf] Rozpočet na rok 2011  [pdf]
 
Výroční zprávy Vyúčtování
Výroční zpráva za rok 2023  [pdf] Vyúčtování za rok 2023  [pdf]
Výroční zpráva za rok 2022  [pdf] Vyúčtování za rok 2022  [pdf]
Výroční zpráva za rok 2021  [pdf] Vyúčtování za rok 2021  [pdf]
Výroční zpráva za rok 2020  [pdf] Vyúčtování za rok 2020  [pdf]
Výroční zpráva za rok 2019  [pdf] Vyúčtování za rok 2019  [pdf]
Výroční zpráva za rok 2018  [pdf] Vyúčtování za rok 2018  [pdf]
Výroční zpráva za rok 2017  [pdf] Vyúčtování za rok 2017  [pdf]
Výroční zpráva za rok 2016  [pdf] Vyúčtování za rok 2016  [pdf]
Výroční zpráva za rok 2015  [pdf] Vyúčtování za rok 2015  [pdf]
Výroční zpráva za rok 2014  [pdf] Vyúčtování za rok 2014  [pdf]
Výroční zpráva za rok 2013  [pdf] Vyúčtování za rok 2013  [pdf]
Výroční zpráva za rok 2012  [pdf] Vyúčtování za rok 2012  [pdf]
Výroční zpráva za rok 2011  [pdf] Vyúčtování za rok 2011  [pdf]
Výroční zpráva za rok 2010  [pdf] Vyúčtování za rok 2010  [pdf]
 
Informátor  
Informátor za rok 2023  [pdf] Informátor za rok 2022  [pdf]
Informátor za rok 2021  [pdf] Informátor za rok 2020  [pdf]
Informátor za rok 2019  [pdf] Informátor za rok 2018  [pdf]
Informátor za rok 2017  [pdf] Informátor za rok 2016  [pdf]
Informátor za rok 2015  [pdf] Informátor za rok 2014  [pdf]
Informátor za rok 2013  [pdf] Informátor za rok 2012  [pdf]
Informátor za rok 2011  [pdf] Informátor za rok 2010  [pdf]
Informátor za rok 2009  [pdf] Informátor za rok 2008  [pdf]
Informátor za rok 2007  [pdf] Informátor za rok 2006  [pdf]

 

 

Související články

18. 12. 2019

V pondělí 16. prosince se prostory kulturního centra zaplnily studenty gymnázia. Konala se zde tradiční akademie.

04. 02. 2019
Předsednictvo Spolku Gymnázia Česká Třebová vás zve na Valnou hromadu.
Pozvánka  [pdf]
05. 02. 2018
Výbor Spolku Gymnázia Česká Třebová vás zve na Valnou hromadu
Pozvánka  [pdf]  Program [pdf]
09. 03. 2017

Ve čtvrtek 23. února 2017 se v budově gymnázia konala tradiční valná hromada Spolku gymnázia.

20. 02. 2016

Ve čtvrtek 18. února 2016 se konala v budově gymnázia tradiční valná hromada Spolku gymnázia.

28. 12. 2015

Zpětný pohled v nás může vyvolávat nejrůznější pocity. My však věříme, že u našich žáků i kolegů budou převažovat emoce pozitivní.