Rada zákonných zástupců

Rada zákonných zástupců je poradní orgán vedení Gymnázia Česká Třebová, který tvoří zástupci všech tříd osmiletého i čtyřletého studia. Na setkáních, která se konají nejméně dvakrát ročně, seznamuje vedení školy členy rady se záměry rozvoje gymnázia v oblasti pedagogické, ekonomické, organizační i personální. Rada pak poskytuje důležitou zpětnou vazbu při hodnocení úspěšnosti realizace těchto záměrů. Důležitou pravomocí Rady zákonných zástupců je rovněž schvalování výše příspěvku pro Spolek Gymnázia Česká Třebová a příspěvku pro školu, které slouží k podpoře účasti studentů na vědomostních i sportovních soutěžích, při přípravě a realizaci akademie či majálesu, při zlepšování studijních podmínek na českotřebovském gymnáziu apod.

 
Složení rady zákonných zástupců v aktuálním školním roce:
1. A – Kateřina Tutschová
2. A – Lenka Špaisová
3. A – Petr Blaško
4. A – Andrea Hůlková
5. A – Jaroslava Orlichová
6. A – Hana Mužíková
7. A – Alena Formánková
8. A – Jana Palánová
1. C – Lucie Špánková
2. C – Petra Lukešová
3. C – Eva Kolářová
4. C – Renata Němcová