Rada zákonných zástupců

Rada zákonných zástupců je poradní orgán vedení Gymnázia Česká Třebová, který tvoří zástupci všech tříd osmiletého i čtyřletého studia. Na setkáních, která se konají nejméně dvakrát ročně, seznamuje vedení školy členy rady se záměry rozvoje gymnázia v oblasti pedagogické, ekonomické, organizační i personální. Rada pak poskytuje důležitou zpětnou vazbu při hodnocení úspěšnosti realizace těchto záměrů. Důležitou pravomocí Rady zákonných zástupců je rovněž schvalování výše příspěvku pro Spolek Gymnázia Česká Třebová a příspěvku pro školu, které slouží k podpoře účasti studentů na vědomostních i sportovních soutěžích, při přípravě a realizaci akademie či majálesu, při zlepšování studijních podmínek na českotřebovském gymnáziu apod.

 
Složení rady zákonných zástupců v aktuálním školním roce:
1. A – Lenka Špaisová
2. A – Petr Blaško
3. A – Andrea Hůlková
4. A – Jaroslava Orlichová
5. A – Petra Kumpoštová
6. A – Alena Formánková
7. A – Jana Palánová
8. A – Václava Hermanová
1. C – Petra Lukešová
2. C – Eva Kolářová
3. C – Renata Němcová
4. C – Kateřina Dostálková