Základní informace o přijetí

Základní informace k přijímacímu řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatoři na Školském portálu Pardubického kraje: www.klickevzdelani.cz

 

Konání jednotné přijímací zkoušky v roce 2023 – důležité termíny:

  • 13. a 14. dubna 2023 4leté gymnázium
  • 17. a 18. dubna 2023 8leté gymnázium
  • 10. a 11. května 2023 náhradní termín pro oba obory vzdělávání

 

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/24

 

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení (osmileté studium) pro školní rok 2023/24

Jednotná kritéria pro uchazeče – 2. kolo  [pdf]

 
Přípravné kurzy pro uchazeče  [pdf] budou v termínu 29. března 2023 a 5. dubna 2023.

 

Přihláška ke studiu musí být doručena na Gymnázium Česká Třebová do 1. 3. 2023 na předepsaném formuláři a potvrzena příslušnou základní školou. Potvrzení lékaře není vyžadováno.

Povolenými pomůckami při konání testů je pouze modře či černě píšící propisovací tužka (nelze používat gumovací pera či fixy), u matematiky navíc obyčejná tužka a rýsovací potřeby. Jakékoli slovníky, Pravidla českého pravopisu, kalkulačka či matematicko-fyzikální tabulky jsou u zkoušky zakázané.