Jídelna

Stravování žáků

Stravování je zajištěno ve školní jídelně VOŠ a SŠ technická Česká Třebová. V tomto případě se jedná o dotovanou cenu oběda. Chtějí-li se žáci stravovat ve školní jídelně ZŠ Habrmanova, hradí plnou cenu oběda.
 
Noví žáci se musí ke stravování vždy přihlásit. Přihlašovací formuláře ke stravování jsou k dispozici v sekci O škole /Kancelář / Formuláře nebo na webových stránkách obou jídelen.