Obory vzdělání

Čtyřleté studium

Kód oboru:  79-41-K/41
Název oboru vzdělání: Gymnázium
Kategorie vzdělání:  Čtyřletá gymnaziální příprava (po ukončeném 9. ročníku základní školy)
Skupina oboru:  Obecné vzdělávání (Gymnaziální), kód 79
Výstupní certifikát:  Vysvědčení o maturitní zkoušce
 

Osmileté studium

Kód oboru:  79-41-K/81
Název oboru vzdělání: Gymnázium
Kategorie vzdělání:  Osmiletá gymnaziální příprava (po ukončeném 5. ročníku základní školy)
Skupina oboru:  Obecné vzdělávání (Gymnaziální), kód 79
Výstupní certifikát:  Vysvědčení o maturitní zkoušce