Živá voda

Cílem tohoto projektu, pořádaného organizací Arnika, je podpořit celkový pohled na vodu a vliv člověka na její kvalitu i na kvalitu ekosystému. Pomocí praktických úkolů, jako je práce s informacemi od úřadů, vlastní pozorování či hledání informací v odborné literatuře a na internetu, ukazuje na souvislosti a provázanost vodního prostředí jako celku.
 
Do první etapy této soutěže na naší škole se zapojily v rámci biologie třídy 1. C a kvinta. Následně vznikl tříčlenný tým, který aktivně i ve svém volném čase pokračuje v práci na projektu a plní úkoly dalších etap.