OP VK, OP VVV

Výzva č. 02_18_065 (Šablony III/2)

Základní informace o projektu:

Operační program:  Výzkum, vývoj, vzdělávání
Číslo prioritní osy:  02.3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
Oblast podpory:  02.3.68 Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpora rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné začlenění do procesu vzdělávání a odborné přípravy
Příjemce:  Gymnázium, Česká Třebová, Tyršovo náměstí 970
Název projektu:  Osobní rozvoj na Gymnáziu Česká Třebová II
Číslo projektu:  CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_065/0016533
Období realizace:  1. 10. 2019–30. 9. 2021
 
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání studentů, podpora extrakurikulárních aktivit, aktivity rozvíjející ICT apod. Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování, mj. zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.
Bližší informace o projektu: Výzva č. 02_18_065  [pdf]
 
 

Výzva č. 02_16_035  (Šablony III)

Základní informace o projektu:

Operační program:  Výzkum, vývoj, vzdělávání
Číslo prioritní osy:  PO3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
Oblast podpory:  IP 1 – Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpora rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné začlenění do procesu vzdělávání a odborné přípravy
Příjemce:  Gymnázium, Česká Třebová, Tyršovo náměstí 970
Název projektu:  Osobní rozvoj na Gymnáziu Česká Třebová
Číslo projektu:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0006295
 
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů, podpora extrakurikulárních aktivit, aktivity rozvíjející ICT apod. Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování, mj. zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.
Bližší informace o projektu: Výzva č. 02_16_035  [pdf]
 
 

Výzva č. 56 (Šablony II)

Základní informace o projektu:

Operační program:  Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo prioritní osy:  1 Počáteční vzdělávání
Oblast podpory:  1.1
Příjemce:  Gymnázium, Česká Třebová, Tyršovo náměstí 970
Název projektu:  Podpora výuky jazyků
Číslo projektu:  CZ.1.07/1.1.00/56.0804
 
Výzva č. 56 byla vyhlášena v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt byl zaměřen na rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti, výuku cizích jazyků a podporu výuky matematiky, přírodovědných a technických oborů.
Bližší informace o projektu: Výzva č. 56  [pdf]
 
 

Výzva č. 51 v oblasti podpory 1.3

Naše škola je zapojená do projektu Výzva č. 51 v oblasti podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Tento projekt je zaměřen na zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků základních a středních škol při integraci informačních a komunikačních technologií (ICT) do výuky.
Projekt Podpora interaktivity ve výuce pomocí ICT nástrojů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, registrační číslo CZ.1.07/1.3.00/51.0033 je realizován v období 09/2014–7/2015.
Více informací o projektu naleznete zde: iportal.cmc.cz/O-projektu-cln508.aspx
 
 

Výzva č. 34 (Šablony I)

Základní informace o projektu:

Operační program:  Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo prioritní osy:  7.1
Oblast podpory:  7.1.5
Příjemce:  Gymnázium, Česká Třebová, Tyršovo náměstí 970
Název projektu:  Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách
Číslo projektu:  CZ.1.07/1.5.00/34.0710
 
Cílem projektu bylo prostřednictvím nových metod a nástrojů podpořit kvalitu vzdělávání na gymnáziu. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bylo dosaženo metodickým vzděláváním, podpůrnými kurzy a mentoringem pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce (tzv. DUMy).
Bližší informace o projektu: Výzva č. 34  [pdf]
 
Přehled materiálů: