Studentský parlament

Studentský parlament je samosprávní orgán vytvořený z řad žáků gymnázia. Prostřednictvím parlamentu mohou žáci prezentovat vedení školy své podněty i připomínky a podílet se tak na chodu školy. Cílem studentského parlamentu je uskutečňování práv dítěte, výchova k demokratickému rozhodování (v rámci platných možností) a zároveň k přebírání odpovědnosti za aktivity vyplývající z práv a možností studentské samosprávy.

 
Složení studentského parlamentu v aktuálním školním roce:
1. A – Ondřej Novotný
2. A – Matěj Palán
3. A – David Janeš
4. A – Evelína Voleská
5. A – Filip Klejch
6. A – Ondřej Hamerník
7. A – Jakub Sýkora
8. A – Lukáš Olexa
1. C – Ivan Vocl
2. C – Gabriela Hauserová
3. C – Daniel Eliáš
4. C – Jaroslav Vebr