Studentský parlament

Studentský parlament je samosprávní orgán vytvořený z řad žáků gymnázia. Prostřednictvím parlamentu mohou žáci prezentovat vedení školy své podněty i připomínky a podílet se tak na chodu školy. Cílem studentského parlamentu je uskutečňování práv dítěte, výchova k demokratickému rozhodování (v rámci platných možností) a zároveň k přebírání odpovědnosti za aktivity vyplývající z práv a možností studentské samosprávy.

 
Složení studentského parlamentu v aktuálním školním roce:
1. A – Vendula Válková
2. A – Ondřej Mihalovič
3. A – Kateřina Tutschová
4. A – Tereza Rašková
5. A – Jáchym Jiráský
6. A – David Janeš
7. A – Tomáš Kalousek
8. A – Filip Klejch
1. C – Kristýna Škodová
2. C – Adam Jirout
3. C – Tadeáš Novotný
4. C – Lukáš Šilar