Studentský parlament

Studentský parlament je samosprávní orgán vytvořený z řad žáků gymnázia. Prostřednictvím parlamentu mohou žáci prezentovat vedení školy své podněty i připomínky a podílet se tak na chodu školy. Cílem studentského parlamentu je uskutečňování práv dítěte, výchova k demokratickému rozhodování (v rámci platných možností) a zároveň k přebírání odpovědnosti za aktivity vyplývající z práv a možností studentské samosprávy.

 
Složení studentského parlamentu v aktuálním školním roce:
1. A – Kateřina Tutschová
2. A – Tereza Rašková
3. A – Jáchym Jiráský
4. A – David Janeš
5. A – Tomáš Kalousek
6. A – Filip Klejch
7. A – Matěj Kubasa
8. A – Petr Blaško / Lukáš Skřivánek
1. C – Kristýna Špánková
2. C – Lukáš Šilar
3. C – Gabriela Hauserová
4. C – Daniel Eliáš