Úvod do informatiky I

Číslo didaktického materiálu:  EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-101 až 120
Autor:  Ing. Renata Zárubová
Vyučovací předmět:  Informatika
Téma sady didaktických materiálů:  Úvod do informatiky I
Cílová skupina (ročník):  Žáci ve věku 11–12 let (Začátečníci)
 
Sada obsahově pokrývá první rok práce s počítačem – základní seznámení s počítačem, operačním systémem, práce s programy OS Windows 7. Tvorba a úprava rastrové grafiky (programy Malování, Zoner Photo Studio, Zoner GIfAnimator). Materiály se skládají z pracovních listů s uvedením typového řešení zadaných cvičení.
 
Materiály
 • za_it_101   [pdf] – První pohled na počítač
 • za_it_102   [pdf] – První seznámení s operačním systémem Windows 7
 • za_it_103   [pdf] – Základy ovládání Windows 7 – Okna
 • za_it_104   [pdf] – Vyhledávání souborů ve Windows
 • za_it_105   [pdf] – Tlačítko Start, spouštění programů
 • za_it_106   [pdf] – Soubory a složky
 • za_it_107   [pdf] – Schránka
 • za_it_108   [pdf] – Opakovací cvičení – Test
 • za_it_109   [pdf] – Poznámkový blok
 • za_it_110   [pdf] – Ovládací panely
 • za_it_111   [pdf] – Malování ve Windows
 • za_it_112   [pdf] – Malování ve Windows – kreslení obrázků
 • za_it_113   [pdf] – Malování ve Windows – samostatná práce
 • za_it_114   [pdf] – Malování ve Windows – použití obrázků pro texty
 • za_it_115   [pdf] – Animace (Zoner Gif Animator)
 • za_it_116   [pdf] – Tvorba vlastní animace v Zoner GifAnimatoru
 • za_it_117   [pdf] – Úprava fotografií v Zoneru Photo Studio
 • za_it_118   [pdf] – Vlastní úprava fotografií
 • za_it_119   [pdf] – Základy digitální fotografie, skenování
 • za_it_120   [pdf] – Základy typografie, opakování grafika