Škola v médiích

25. 05. 2021

Volba člena rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky proběhne elektronicky 16. a 17. června 2021.

24. 05. 2021

K přechodu na PCR testování dojde od pondělí 31. května 2021 (rozklikněte nadpis a čtěte dál).

19. 05. 2021

Jednotné zkušební schéma (rozklikněte nadpis a čtěte dál).

19. 05. 2021

Novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví umožňuje na středních a základních školách osobní přítomnost žáků bez rotací.

17. 05. 2021

na doučování žáka 3. třídy v prostorách ZŠ v Třebovicích

14. 05. 2021

1.A, 2.A, 3.A, 4.A se vzdělávají prezenčně bez rotace; pro třídy vyššího gymnázia platí dále distanční výuka (rozklikněte nadpis a čtěte dál).

11. 05. 2021

High School Business Challenge je mezinárodní a svého druhu největší soutěž ve střední a východní Evropě určená pro studenty všech středních škol.

07. 05. 2021

3.A, 4.A se vrací k prezenční výuce; ostatní třídy se i nadále vzdělávají distančně (rozklikněte nadpis a čtěte dál).

Summit
05. 05. 2021

Jako každý rok i tento se konal již 26. ročník Pražského studentského summitu. Tentokrát se ho zúčastnili tři studenti našeho gymnázia.

Stránky