Naše škola a projekt I-KAP II

Naše škola se účastní projektu I-KAP II , který podporuje polytechnické a přírodovědné vzdělávání. Výstupem bude spolupráce s místními základními školami na projektových dnech.

Implementace Krajského akčního plánu Pardubického kraje II (projekt I-KAP II)  [pdf]