European phenology campaign (EPC)

Žáci kvarty gymnázia Česká Třebová se zapojili do Evropské fenologické kampaně v rámci mezinárodního programu GLOBE. Jejich práce spočívala ve sledování, měření a fotografování vývoje pupenů stromů v období od března do konce května. Cílem kampaně je sledovat nástup jara po celé Evropě při rašení určitých druhů stromů. V České Třebové žáci sledovali lípy, břízy, lísky a višně. Z fotografií rašení vytvořili časosběrné animace. Svoje výsledky zadávali do databáze na webové stránce globe.gov a mohli pak porovnávat svoje pozorování s daty z jiných států Evropy a vytvářet grafy. Partnerským školám v ukrajinském Čerkasy a v litevském Troškunai zaslali žáci údaje o svých stromech a o sobě. Zjistili informace o historii a krajině v okolí těchto škol. S litevskou školou sdíleli společnou online nástěnku Padlet, kde zveřejnili svoje fotografie a animace. Ke svému pozorování využili mobilní aplikaci Growappp a PlantNet. Zástupci třídy pak výsledky a zkušenosti z tříměsíční práce všech žáků prezentovali anglicky na mezinárodním webináři „Spring observation and cooperation“.

Při práci v Evropské ekologické kampani prokázali žáci svoje schopnosti v angličtině a praktické znalosti z předmětů Informatika, Chemicko-biologická praktika, Biologie a Zeměpis.

Hana Grundová