Programování v C# v příkladech II

Číslo didaktického materiálu:  EU-OPVK-VT-III/2-ŠR-201 až 220
Autor:  RNDr. Václava Šrůtková
Vyučovací předmět:  Seminář z informatiky
Téma sady didaktických materiálů:   Programování v C# v příkladech II
Cílová skupina (ročník):  Žáci ve věku 16–17 let (Mírně pokročilí)
 
Sada se zabývá programováním v jazyce C#. Materiály se skládají z pracovních listů a výkladových prezentací, vše ve formátu pdf.
 
Materiály