Základy Informatiky a digitálních technologií

Číslo didaktického materiálu:  EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-301 až 320
Autor:  Ing. Renata Zárubová
Vyučovací předmět:  Informatika
Téma sady didaktických materiálů:  Základy Informatiky a digitálních technologií
Cílová skupina (ročník):  Žáci ve věku 13–14 let (Mírně pokročilí)
 
Sada ověřuje toeretické a praktické znalosti z oblasti ICT (HW, SW, práce s daty). Opakování, rozšiřování a procvičování znalostí (OS Windows 7, programy MS Word, MS PowerPoint). Získávání a ochrana dat – počítačové sítě, viry a antivirové programy. Materiály se skládají z pracovních listů s uvedením typového řešení zadaných cvičení.
 
Materiály
 • za_it_301   [pdf] – Informace, jednotka
 • za_it_302   [pdf] – Zobrazení informací, převody
 • za_it_303   [pdf] – Soubory a složky
 • za_it_304   [pdf] – Algoritmus, schránka, Poznámkový blok
 • za_it_305   [pdf] – Základní jednotka
 • za_it_306   [pdf] – Ovládací panely, Program Malování
 • za_it_307   [pdf] – Základy práce s textem
 • za_it_308   [pdf] – Základy formátování textu
 • za_it_309   [pdf] – Typografie, Word – Styly
 • za_it_310   [pdf] – Architektura PC, Word – záhlaví, tabulátory
 • za_it_311   [pdf] – Opakovací cvičení
 • za_it_312   [pdf] – Mikroprocesor, Word – tabulky, odrážky
 • za_it_313   [pdf] – Operační paměť, Word – pravopis, editor rovnic
 • za_it_314   [pdf] – Počítačová grafika, Word – grafika
 • za_it_315   [pdf] – Počítačová grafika 2, Word – grafika
 • za_it_316   [pdf] – Pevný disk, digitální fotografie
 • za_it_317   [pdf] – CD disky, úprava fotografií
 • za_it_318   [pdf] – Základní deska, Prezentace
 • za_it_319   [pdf] – Počítačové sítě
 • za_it_320   [pdf] – Počítačové viry, antivirové programy