Informatika – Počítačová grafika

Číslo didaktického materiálu: EU-OPVK-VT-III/2-SO-101 až 120
Autor: Mgr. Milana Soukupová
Vyučovací předmět: Informatika, Seminář z informatiky
Téma sady didaktických materiálů: Počítačová grafika
Cílová skupina (ročník): Žáci ve věku 14–15 let (Začátečníci), žáci ve věku 17–19 let (Mírně pokročilí)
 
Materiály pokrývají výuku počítačové grafiky záčátečníků a mírně pokročilých studentů. Tvorba grafiky v programu CorelDraw.
 
Metodické listy:
 
Materiály:
 • so_it_101   [pdf] – Základní pojmy počítačové grafiky
 • so_it_102   [pdf] – Rastrová grafika
 • so_it_103   [pdf] – Barevné modely
 • so_it_104   [pdf] – Barevné modely (test k ověření znalostí)
 • so_it_105   [pdf] – Rastrová grafika v příkladech
 • so_it_106   [pdf] – Vektorová grafika
 • so_it_107   [pdf] – CorelDraw – popis prostředí
 • so_it_108   [pdf] – Kreslení základních tvarů
 • so_it_109   [pdf] – Manipulace s objekty
 • so_it_110   [pdf] – Text
 • so_it_111   [pdf] – Logo
 • so_it_112   [pdf] – Optické klamy
 • so_it_113   [pdf] – Leták, pozvánka
 • so_it_114   [pdf] – Vizitka
 • so_it_115   [pdf] – Obal výrobku
 • so_it_116   [pdf] – Kostka – vektorová grafika
 • so_it_117   [pdf] – Evropská vlajka
 • so_it_118   [pdf] – Olympijské kruhy
 • so_it_119   [pdf] – Jednoduché objekty
 • so_it_120   [pdf] – Závěrečné opakování