Valná hromada Spolku Gymnázia Česká Třebová

Ve čtvrtek 23. února 2017 se v budově gymnázia konala tradiční valná hromada Spolku gymnázia.
 
Za přítomnosti 17 členů byla schválena zpráva o činnosti Spolku a zpráva o hospodaření za uplynulé období. Byla provedena volba nového předsednictva na následující dvouleté období, ve složení tohoto statutárního orgánu nedošlo oproti minulému období ke změně. Byla zvolena revizní komise, která má obdobné složení jako v minulých dvou letech. Přítomní členové odsouhlasili zprávu o hospodaření za rok 2016 a rozpočet na rok současný. V letošním roce se bude Spolek finančně podílet na některých akcích vyplývajících z plánu práce gymnázia a začne koncipovat plán oslav 110. výročí založení školy, které připadne na rok 2019. Jedná se o akci organizačně a finančně velmi náročnou. Doufáme – stejně jako v roce 2009, kdy škola slavila století své existence – že tato akce nalezne příznivý ohlas u případných sponzorů.
 
Následná schůzka předsednictva Spolku dne 2. března 2017 potvrdila stávající strukturu předsednictva, předsedou v následujícím období zůstává Petr Poldauf.
 
V souladu se stanovami chceme i nadále podporovat školní aktivity a oceňovat mimořádné úspěchy našich žáků. Jakékoliv finanční příspěvky Spolku, i drobné finanční dary, mohou ve svém úhrnu zásadním způsobem pomoci při podpoře různých studentských aktivit. Případným dárcům předem děkujeme a uvádíme náš účet:
Spolek Gymnázia Česká Třebová, číslo účtu 115-3835690277/0100
 
Podrobná zpráva z valné hromady včetně rozpočtu Spolku gymnázia a další informace jsou uvedeny na webových stránkách školy www.gymnct.cz/spolek.
 
Za předsednictvo Spolku Gymnázia Česká Třebová
Petr Poldauf