Chemicko-biologická praktika

Předmět navazuje na poznatky získané při výuce chemie a biologie. Přináší základní informace o fungování přírody. V souladu s tím si klade za cíl formovat a rozvíjet u žáků zodpovědný vztah ke společnosti a životnímu prostředí. Předmět je realizován především formou laboratorních prací. Místem výuky je chemická a biologická laboratoř, popř. terén.

Hodinová dotace:
Kvarta: 1 hodina za 14 dní

 

UčiteléZkratkaE-mailVyučuje ve třídách
Petrová Jarmila, Mgr.PtJarmila.Petrova@gymnct.cz4.A