Spolek Gymnázia Česká Třebová

Spolek Gymnázia Česká Třebová vznikl 24. 3. 1993 z podnětu bývalé profesorky gymnázia Hany Habrmanové (Fojtové) pod názvem Spolek absolventů a přátel gymnázia v České Třebové. Z praktických důvodů byl přejmenován v roce 2004, ale původní smysl jeho existence byl zachován.

V současné době je další důležitou náplní činnost Spolku podpora studentských aktivit žáků gymnázia, které nelze financovat z jiných zdrojů. Jedná se například o příspěvky na cestovné u soutěží a olympiád, knižní odměny pro výborné absolventy a studenty úspěšné v soutěžích a na odměny při kulturních a sportovních akcích pořádaných školou.

Ze zápisu ustavující schůze:

  • Spolek je dobrovolnou nepolitickou organizací sdružující absolventy gymnázia v České Třebové bez ohledu na jejich bydliště, pracovníky školy, rodiče žáků školy a případné zájemce o členství ve Spolku.
  • Cílem činnosti Spolku je morální a materiální rehabilitace školy v duchu tradic tohoto gymnázia. Spolek bude pro své členy pořádat sjezdy absolventů, bude své členy i veřejnost informovat formou výročních zpráv o životě školy. K plnění své činnosti Spolek vybírá příspěvky a přijímá dary od fyzických a právnických osob.
 
 

Studovna profesora Karla Holbika

 

Aktuality:

Valná hromada Spolku 22. února 2018  Pozvánka  [pdf],   Program  [pdf]

 
 

Bankovní spojení:

Název:  Spolek Gymnázia Česká Třebová
Sídlo:  Tyršovo náměstí 970, 560 02 Česká Třebová
IČO:  47498731

 

Pozor změna! Nové číslo účtu od 1.1.2017
Číslo nového účtu: 115-3835690277/0100

Starý účet bude aktivní do 28.2.2017, poté bude zrušen.

 

Členský příspěvek Spolku na rok 2016 zůstává v minimální výši 200,- Kč na člena.

 

Složení výboru:

Předseda:  PhDr. Petr Poldauf, Petr Poldauf, tel.: 465 519 508
Místopředseda:  Mgr. Josef Menšík, Josef Menšík, tel.: 465 519 501
Hospodářka:  Mgr. Milana Soukupová, Milana Soukupová, tel.: 465 519 504
Jednatel:  Eva Vašinová
Členové:  PhDr. Tomáš Kupka, Mgr. Dana Řehořová, Mgr. Daniela Fricová

 

Děkujeme za finanční příspěvky firmám i jedincům, kteří nám pomáhají podporovat školní aktivity žáků:

 

Dokumenty a zápisy z jednání

Plány činnosti Rozpočet
Plán činnosti na rok 2018  [pdf] Rozpočet na rok 2018  [pdf]
Plán činnosti na rok 2017  [pdf] Rozpočet na rok 2017  [pdf]
Plán činnosti na rok 2016  [pdf] Rozpočet na rok 2016  [pdf]
Plán činnosti na rok 2015  [pdf] Rozpočet na rok 2015  [pdf]
Plán činnosti na rok 2014  [pdf] Rozpočet na rok 2014  [pdf]
Plán činnosti na rok 2013  [pdf] Rozpočet na rok 2013  [pdf]
Plán činnosti na rok 2012  [pdf] Rozpočet na rok 2012  [pdf]
Plán činnosti na rok 2011  [pdf] Rozpočet na rok 2011  [pdf]
 
Výroční zprávy Vyúčtování
Výroční zpráva za rok 2017  [pdf] Vyúčtování za rok 2017  [pdf]
Výroční zpráva za rok 2016  [pdf] Vyúčtování za rok 2016  [pdf]
Výroční zpráva za rok 2015  [pdf] Vyúčtování za rok 2015  [pdf]
Výroční zpráva za rok 2014  [pdf] Vyúčtování za rok 2014  [pdf]
Výroční zpráva za rok 2013  [pdf] Vyúčtování za rok 2013  [pdf]
Výroční zpráva za rok 2012  [pdf] Vyúčtování za rok 2012  [pdf]
Výroční zpráva za rok 2011  [pdf] Vyúčtování za rok 2011  [pdf]
Výroční zpráva za rok 2010  [pdf] Vyúčtování za rok 2010  [pdf]
 
Informátor  
Informátor za rok 2017  [pdf] Informátor za rok 2016  [pdf]
Informátor za rok 2015  [pdf] Informátor za rok 2014  [pdf]
Informátor za rok 2013  [pdf] Informátor za rok 2012  [pdf]
Informátor za rok 2011  [pdf] Informátor za rok 2010  [pdf]
Informátor za rok 2009  [pdf] Informátor za rok 2008  [pdf]
Informátor za rok 2007  [pdf] Informátor za rok 2006  [pdf]

 

Související články

31. 07. 2018

Vážení absolventi a přátelé Gymnázia v České Třebové! V příštím roce si připomeneme 110. výročí založení našeho gymnázia.

09. 03. 2017

Ve čtvrtek 23. února 2017 se v budově gymnázia konala tradiční valná hromada Spolku gymnázia.

20. 02. 2016

Ve čtvrtek 18. února 2016 se konala v budově gymnázia tradiční valná hromada Spolku gymnázia.

28. 12. 2015

Zpětný pohled v nás může vyvolávat nejrůznější pocity. My však věříme, že u našich žáků i kolegů budou převažovat emoce pozitivní.

26. 10. 2015

Po dlouhém těšení a chystání jsme ve středu 9. září vyjeli společně do Norska na výměnný pobyt.

19. 10. 2015

Výlet současných i bývalých členů fotokroužku Spoušť za kořeny fotografie do Olawy.