Zdraví člověka

Předmět umožňuje žákům získat vědomosti o živé přírodě a člověku. V rámci předmětu žáci poznávají přírodu, získávají k ní vztah, chápou její význam. Absolvent gymnázia získá schopnost porozumět přírodě a lidskému tělu. Výuka je doplněna nepravidelnými laboratorními pracemi v průběhu roku.
 
Hodinová dotace:
Tercie: 2 hodiny týdně
 
Podpora nadaných žáků:
Nadané žáky podporujeme zapojením do samostatných prací a projektů. Žáci mají možnost účastnit se Soutěže v poznávání organismů, Biologické olympiády, Ekologické olympiády, Mineralogické olympiády, Středoškolské odborné činnosti, Festivalu vědy a techniky pro mládež v Pardubickém kraji.
Další aktivity pro zpestření výuky:
Organizujeme odborné exkurze, návštěvy odborných pracovišť, muzeí.
 
UčiteléZkratkaE-mailVyučuje ve třídách
Fricová Daniela, Mgr.FrDaniela.Fricova@gymnct.cz 3.A