Výtvarná výchova

Předmět Výtvarná výchova je založen na tvůrčích činnostech – tvorbě, vnímání a interpretaci. Tyto činnosti umožňují rozvíjet a uplatnit vlastní vnímání, cítění, myšlení, prožívání, představivost, fantazii, intuici a invenci. Využíváme nejen tradiční a ověřené výtvarné techniky, ale i nově vznikající v současném výtvarném umění a v obrazových médiích. Tvůrčími činnostmi (rozvíjením smyslové citlivosti, uplatňováním subjektivity a ověřováním komunikačních účinků) založenými na experimentování je žák veden k odvaze a chuti uplatnit osobně jedinečné pocity a prožitky a zapojit se na své odpovídající úrovni do procesu tvorby a komunikace. Žák se též seznámí s vývojem výtvarného umění a architektury od pravěku po současnost a je veden k využití znalostí dějin umění ve vlastní výtvarné tvorbě.
 
Hodinová dotace:
Kvinta, 1.C, sexta, 2.C: 2 hodiny týdně
 
Podpora nadaných žáků:
Nadané žáky podporujeme zapojením do samostatných prací a projektů. Žáci mají možnost účastnit se výtvarných soutěží.
Další aktivity pro zpestření výuky:
Organizujeme návštěvy muzea a výstav, pořádáme besedy o umění. Umožňujeme žákům aktivní zapojení do přípravy školních divadelních představení a pravidelně pořádaných akademií. Prezentujeme jejich výtvarné práce v budově školy.
 
UčiteléZkratkaE-mailVyučuje ve třídách
Jiráský Michal, Mgr.JiMichal.Jirasky@gymnct.cz5.A, 6.A, 1.C
Soukupová Zuzana, Mgr.SuZuzana.Soukupova@gymnct.cz5.A, 6.A, 2.C