Tělesná výchova

Předmět Tělesná výchova se zaměřuje na optimální rozvoj tělesné, duševní a sociální zdatnosti žáků. Žáci si utváří pozitivní vztah ke zdraví a k pohybu.
 
Hodinová dotace:
Prima, sekunda, tercie: 3 hodiny týdně
Kvarta: 2 hodiny týdně
Kvinta, 1.C, sexta, 2.C, septima, 3.C, oktáva, 4.C: 2 hodiny týdně
 
Podpora nadaných žáků:
Žáci mají možnost účastnit se sportovních soutěží na oblastní až republikové úrovni.
Další aktivity pro zpestření výuky:
Organizujeme lyžařské a sportovní kurzy i sportovní dny. Nabízíme několik sportovních kroužků. Každoročně pořádáme volejbalový turnaj Gaudeamus. Dále mají žáci možnost reprezentovat školu v rámci Týdne sportu.
 
UčiteléZkratkaE-mailVyučuje ve třídách
Fricová Daniela, Mgr.FrDaniela.Fricova@gymnct.cz1.A, 3.A
Keprt Tomáš, Mgr.KeTomas.Keprt@gymnct.cz2.A, 3.A, 4.A, 6.A, 7.A, 1.C, 4.C
Kolář Petr, Mgr.KlPetr.Kolar@gymnct.cz1.A, 5.A, 8.A, 3.C
Kräuterová Hana, Mgr.KtHana.Krauterova@gymnct.cz2.A, 2.C
Limberský Ondřej, Mgr.LiOndrej.Limbersky@gymnct.cz1.C, 2.C
Peroutková Iva, Mgr.PrIva.Peroutkova@gymnct.cz4.A, 5.A, 6.A, 7.A, 8.A, 3.C, 4.C