Socioekonomická geografie

Zabývá se studiem aktivit lidské společnosti a studiem vzájemné interakce společnosti s přírodním prostředím. Věnuje se systematickému zkoumání vzorců a procesů, které tyto interakce utváří. Obzvláště klade důraz na zkoumání příčin a důsledků rozmístění lidských aktivit na zemském povrchu, které studuje sociální, kulturní, politickou a ekonomickou perspektivou. Socioekonomická geografie se nezabývá přímo přírodní složkou krajinné sféry, ale přesto ji ve svém výzkumu zohledňuje s předpokladem, že není možné hodnotit socioekonomickou sféru bez přihlédnutí k přírodnímu prostředí, v němž lidská činnost probíhá.

 

Hodinová dotace:
Oktáva, 4.C: 1 hodina týdně
 
UčiteléZkratkaE-mailVyučuje ve třídách
Wątroba Jan, Mgr.WaJan.Watroba@gymnct.cz8.A, 4.C