Seminář ze zeměpisu

Předmět Seminář ze zeměpisu je provázaný volitelný předmět (žáci si ho volí společně s předmětem Ekonomika, který se vyučuje v sextě a 2.C).
Předmět obsahuje poznatky z přírodovědného i společenského prostředí, formuje u žáků zodpovědný vztah k jejich rodné zemi a k místnímu regionu. Obsahuje učivo z oblasti geografické kartografie a topografie, seznamuje žáky s navigačními systémy. Pozornost je věnována také makroregionům světa.
 
Hodinová dotace:
Septima, 3.C: 2 hodiny týdně
 
Podpora nadaných žáků:
Žáci nižšího i vyššího gymnázia mohou navštěvovat Zeměpisný kroužek. Tento kroužek navazuje na učivo předmětu Svět kolem nás na prvním stupni a je úzce spjat s  dějepisem (oblasti starověkých civilizací, zámořské objevy, centra říší, kolonie, místa významných bitev atd.), informačními a komunikačními technologiemi (vyhledávání informací, mapy, atlasy, trasy, vyhledávání míst), fyzikou (meteorologické údaje, měření zeměpisné délky a zeměpisné šířky). Propojuje také předmět tělesná výchova (orientace v terénu, ovládání praktické topografie, naplánování trasy výletu či exkurze).

 

UčiteléZkratkaE-mailVyučuje ve třídách
Keprt Tomáš, Mgr.KeTomas.Keprt@gymnct.cz7.A
Wątroba Jan, Mgr.WaJan.Watroba@gymnct.cz3.C