Seminář z informatiky

Předmět se skládá ze tří jednoletých bloků. Každý žák si vybírá z kombinací 1. a 2. blok nebo 2. a 3. blok:
  1. Úvod do digitální grafiky, fotografie a publikování na webu
  2. Úvod do algoritmizace a moderního programování I.
  3. Úvod do algoritmizace a moderního programování II.
 
ITS – Úvod do programování
Předmět se hodí k přípravě na vysoké školy technické, ekonomické, matematicko-fyzikální a přírodovědné. Navíc slouží jako skvělý myšlenkový trénink pro tvorbu algoritmů a tedy pro řešení problémů všeobecně. Umožňuje také lépe pochopit principy, na kterých funguje výpočetní technika, její možnosti i hranice.
Pracujeme v jazyce  C#, což je plně objektový jazyk s vizuálním vývojovým prostředím, který v současnosti patří k nejfrekventovanějším programovacím jazykům jak na vysokých školách, tak na trhu práce.
Podle volby studentů může být předmět jednoletý nebo dvouletý – sexta, 2.C a septima, 3.C
 
ITS – Úvod do digitální grafiky, fotografie a publikování na webu
Studenti se seznámí se základními principy designu, typografie a zpracování elektronických dokumentů. Naučí se zpracovávat bitmapovou i vektorovou grafiku a ovládat profesionální grafické editory. Naučí se pracovat s digitálním fotoaparátem a získají základní přehled o principech fotografování, kompozici a technických parametrech fotoaparátů a objektivů. Naučí se fotografie upravovat a archivovat.
Seznámí se se základními principy tvorby internetových stránek v jazyce HTML a CSS.
Předmět se vyučuje: septima, 3.C
 
Hodinová dotace:
Sexta, 2.C, septima, 3.C: 2 hodiny týdně
 
UčiteléZkratkaE-mailVyučuje ve třídách
Šrůtková Václava, RNDr.ŠrVendula.Srutkova@gymnct.cz6.A, 7.A, 2.C, 3.C