Seminář z chemie

Předmět Seminář z chemie umožňuje žákům prohloubit si znalosti základních pojmů a chemických veličin a zaměřit se více na obecně chemická témata, která jsou předpokladem pro pochopení chemické faktologie. Tematicky předmět navazuje na učivo předmětu Chemie. S ohledem na postavení chemie v rámci přírodovědných disciplín je zřejmé, že právě chemické poznatky dávají žákům základy pro objasňování, předpovídání a usuzování průběhu chemických dějů, které jsou podstatou rozličných jevů z jiných vědních oborů.
 
Hodinová dotace:
Oktáva, 4.C: 3 hodiny týdně
 
Podpora nadaných žáků:
Nadané žáky podporujeme zapojením do samostatných prací a projektů. Žáci mají možnost účastnit se Chemické olympiády, Středoškolské odborné činnosti, Festivalu vědy a techniky pro mládež v Pardubickém kraji. Umožňujeme žákům spolupráci s odbornými pracovišti v regionu (firma Contipro, Univerzita Pardubice).
Další aktivity pro zpestření výuky:
Organizujeme odborné exkurze, návštěvy odborných pracovišť.
 
UčiteléZkratkaE-mailVyučuje ve třídách
Petrová Jarmila, Mgr.PtJarmila.Petrova@gymnct.cz8.A, 4.C