Matematika

Matematické vzdělávání napomáhá rozvoji abstraktního a analytického myšlení, rozvíjí logické usuzování, učí srozumitelné a věcné argumentaci s cílem najít spíše objektivní pravdu než uhájit vlastní názor. Těžiště výuky spočívá v osvojení schopnosti formulace problému a strategie jeho řešení, v aktivním ovládání matematických nástrojů a dovedností, v pěstování schopnosti aplikace. Matematika přispívá k tomu, aby žáci byli schopni hodnotit správnost postupu při odvozování tvrzení a odhadovat klamné závěry.
 
Časová dotace:
Prima: 4 hodiny týdně (1 vyučovací hodina týdně je dělena na dvě skupiny)
Sekunda, tercie: 5 hodin týdně
Kvarta: 4 hodiny týdně
Kvinta: 5 hodin týdně
1.C: 5 hodin týdně (1 vyučovací hodina týdně je dělena na dvě skupiny)
Sexta, 2.C: 4 hodiny týdně
Septima, 3.C: 3 hodiny týdně
Oktáva, 4.C: 2 hodiny týdně
 
Na výuku matematiky navazuje v septimě, 3. C, oktávě a 4. C volitelný předmět Matematická cvičení, v oktávě a 4. C předmět Logika.
 
Podpora nadaných žáků:
Nadané žáky motivujeme k účasti v soutěžích Matematická olympiáda, Internetová matematická olympiáda, Pythagoriáda a Matematický klokan.
 
UčiteléZkratkaE-mailVyučuje ve třídách
Kmentová Zdeňka, Mgr.KmZdena.Kmentova@gymnct.cz4.A, 3.C
Kohút JanKhJan.Kohut@gymnct.cz2.A, 6.A, 8.A
Petrová Jarmila, Mgr.PtJarmila.Petrova@gymnct.cz4.C
Soukupová Milana, Mgr.SoMilana.Soukupova@gymnct.cz3.A, 5.A, 7.A
Zahálková Dana, Mgr.ZhDana.Zahalkova@gymnct.cz1.A, 1.C, 2.C