Dějepis

Cílem předmětu Dějepis je rozvíjet zájem o minulost a současnost vlastního národa i jiných národů, předávat historické zkušenosti, především ty, které se promítají i do naší současnosti. V souladu s tím je kladen důraz na moderní dějiny. Předmět formuje u žáků postoje, které jim umožní aktivní zapojení do života demokratické společnosti, vede žáky k toleranci a k respektování jiných názorů, k ochraně přírodního i kulturního dědictví.
 
Hodinová dotace:
Prima, sekunda, tercie, kvarta: 2 hodiny týdně
Kvinta, 1.C: 2 hodiny týdně
Sexta, 2.C: 3 hodiny týdně
Septima, 3.C: 2 hodiny týdně
 
Výuka na vyšším gymnáziu je doplněna lekcemi volitelného předmětu Seminář z dějepisu.
 
Podpora nadaných žáků:
Nadané žáky podporujeme zapojením do samostatných prací, projektů a soutěží. Žáci mají možnost účastnit se Dějepisné olympiády, Středoškolské odborné činnosti, Dějepisné soutěže studentů gymnázií v Chebu.
Další aktivity pro zpestření výuky:
Organizujeme besedy, návštěvy muzeí a kulturních památek. Zapojujeme se do projektu Příběhy bezpráví – Měsíc filmu na školách, který žákům pomáhá lépe pochopit naši novodobou historii a důsledky nastolení nedemokratických režimů.
 
UčiteléZkratkaE-mailVyučuje ve třídách
Hermanová Barbora, Mgr.HrBarbora.Hermanova@gymnct.cz2.A, 3.A, 3.C
Řehořová Dana, Mgr.ŘeDana.Rehorova@gymnct.cz1.A, 5.A, 1.C
Vašinová EvaVaEva.Vasinova@gymnct.cz2.C
Wątroba Jan, Mgr.WaJan.Watroba@gymnct.cz4.A, 6.A
Židková Michaela, Mgr.ŽiMichaela.Zidkova@gymnct.cz7.A