Matematická cvičení

Předmět navazuje na výuku Matematiky, rozšiřuje a prohlubuje učivo. Je určen žákům, kteří budou studovat na školách s matematickým, technickým a ekonomickým zaměřením. Žáci získají základní informace ze všech moderních partií matematiky, partie běžné školské matematiky jsou probírány do větší hloubky. Důraz je kladen na komplexnost a souvislosti jak mezi jednotlivými matematickými partiemi, tak i s ostatními přírodovědnými obory.
 
Hodinová dotace:
Septima, 3.C, oktáva, 4.C: 3 hodiny týdně
 
UčiteléZkratkaE-mailVyučuje ve třídách
Kmentová Zdeňka, Mgr.KmZdena.Kmentova@gymnct.cz3.C
Petrová Jarmila, Mgr.PtJarmila.Petrova@gymnct.cz8.A, 4.C
Soukupová Milana, Mgr.SoMilana.Soukupova@gymnct.cz7.A