Logika

Předmět Logika učí hodnotit správnost postupu při odvozování tvrzení a odhalovat chybné závěry. Vědní obor těsně hraničí s filozofií, samozřejmě s matematikou, ale také s matematickou lingvistikou. Žáci se učí analyzovat text, kontrolovat správnost úsudku, vytvářet a exaktně dokazovat své hypotézy.
 
Hodinová dotace:
Oktáva, 4.C: 1 hodina týdně
 
UčiteléZkratkaE-mailVyučuje ve třídách
Šrůtková Václava, RNDr.ŠrVendula.Srutkova@gymnct.cz8.A, 4.C