Latina

Latinský jazyk je volitelným předmětem, který pomáhá žákům rozšířit povědomí o evropské civilizaci. Antická historie a kultura dává možnost žákům nahlédnout na způsob života a rozmanitost tehdejšího světa, který byl v mnoha aspektech velmi podobný tomu dnešnímu. Absolventi předmětu získávají gramatické a stylistické znalosti, které jim pomáhají při studiu jiných jazyků, včetně češtiny.
 
Hodinová dotace:
Sexta, 2.C, septima, 3.C: 2 hodiny týdně
 
Podpora nadaných žáků:
Nadané žáky podporujeme v tvorbě samostatných projektů a prací nejen v oblasti lingvistiky, ale také historie. Žáci mají možnost účastnit se Olympiády v latinském jazyce v kategorii A a B.
Další aktivity pro zpestření výuky:
Organizujeme přednášky, návštěvy muzeí a kulturních památek, které pomáhají dokreslit způsob antického života, myšlení a kultury.
 
UčiteléZkratkaE-mailVyučuje ve třídách
Divišová Jana, Mgr.DiJana.Divisova@gymnct.cz 6.A, 7.A, 2.C, 3.C