Informatika

Předmět umožňuje žákům dosáhnout vyšší úrovně informační gramotnosti. Žák získá pokročilé dovednosti v ovládání výpočetní techniky, seznámí se s moderními informačními technologiemi a získá přehled ve světě informací. Předmět podporuje logické algoritmické myšlení, povzbuzuje tvůrčí činnost při tvorbě textu, obrazu, multimédií či webových stránek. Absolvent gymnázia by měl být schopen vyhledávat, třídit a zpracovávat informace, efektivně komunikovat s ostatními lidmi a orientovat se v obsluze a principu moderních digitálních zařízení a softwaru.
 
Hodinová dotace:
Prima:  2 hodiny týdně
Kvarta:  2 hodiny týdně
Kvinta, 1.C, oktáva, 4.C:  2 hodiny týdně
 
Podpora nadaných žáků:
Nadané žáky podporujeme zapojením do samostatných prací, soutěží a projektů. Mají možnost účastnit se Olympiád, Středoškolské odborné činnosti a fotosoutěží. Znalosti a dovednosti z IT studenti využívají ve všech ostatních vzdělávacích oblastech ve škole i ve vědeckých projektech, které škola realizuje.
 
UčiteléZkratkaE-mailVyučuje ve třídách
Beneš Dalibor, Bc.BnDalibor.Benes@gymnct.cz8.A, 4.C
Boštík Ondřej, Ing.BoOndrej.Bostik@gymnct.cz4.A, 1.C
Kmeťová Lenka, Ing.Lenka.Kmetova@gymnct.cz5.A, 1.C
Soukupová Milana, Mgr.SoMilana.Soukupova@gymnct.cz2.A, 4.A, 5.A
Šrůtková Václava, RNDr.ŠrVendula.Srutkova@gymnct.cz8.A, 4.C
Zárubová, Renata, Ing.Renata.Zarubova@gymnct.cz1.A