Hudební výchova

Předmět Hudební výchova má velký význam pro formování estetického vnímání studentů. Vede žáky k vnímání hudby prostřednictvím vokálních aktivit a k rozvoji celkové hudebnosti studentů. Žáci se seznamují s hudebními dějinami, důraz je kladen také na zpěv a další praktické hudební činnosti. Výuka probíhá v odborné učebně.
 
Hodinová dotace:
Prima, sekunda, tercie, kvarta: 1 hodina týdně
 
Výuka je na nižším gymnáziu doplněna hodinami nepovinného předmětu Sborový zpěv.
 
Podpora nadaných žáků:
Nadaní studenti využívají svůj hudební potenciál při vystoupeních školního pěveckého sboru, aktivně se zapojují do programu každoročních školních akademií, mají možnost účastnit se hudebních soutěží.
Další aktivity pro zpestření výuky:
Výuka je doplněna návštěvou výchovných koncertů, kde jsou studenti seznamováni s různorodou škálou hudebních produkcí. Škola dbá na to, aby výběr koncertů byl pestrý.
 
UčiteléZkratkaE-mailVyučuje ve třídách
Pavlíková Kamila, PaedDr.PvKamila.Pavlikova@gymnct.cz1.A, 2.A, 3.A, 4.A