Globální výchova

Předmět Globální výchova přináší základní informace o globálním pojetí světa a lidské společnosti. V souladu s tím si klade za cíl formulovat a rozvíjet u žáků zodpovědný vztah ke společnosti a životnímu prostředí. Realizován je v učebně, v terénu a učebně výpočetní techniky.
 
Hodinová dotace:
Sekunda: 1 hodina týdně
 
Podpora nadaných žáků:
Nadané žáky podporujeme zapojením do samostatných prací a projektů. Žáci mají možnost účastnit se Festivalu vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji.
Další aktivity pro zpestření výuky:
Organizujeme odborné exkurze, návštěvy odborných pracovišť, muzeí.
 
UčiteléZkratkaE-mailVyučuje ve třídách
Kräuterová Hana, Mgr.KtHana.Krauterova@gymnct.cz2.A