Geologie a životní prostředí

Předmět Geologie a životní prostředí se zabývá neživou přírodou. Prostřednictvím předmětu žáci poznávají přírodu, získávají k ní vztah, chápou její význam. Absolvent gymnázia získá schopnost porozumět přírodě. Výuka je doplněna nepravidelnými laboratorními pracemi v průběhu roku.
 
Hodinová dotace:
Sexta, 2.C: 1 hodina týdně
 
Podpora nadaných žáků:
Nadané žáky podporujeme zapojením do samostatných prací a projektů. Žáci mají možnost účastnit se Soutěže v poznávání organismů, Biologické olympiády, Ekologické olympiády, Mineralogické olympiády, Středoškolské odborné činnosti, Festivalu vědy a techniky pro mládež v Pardubickém kraji. Umožňujeme žákům spolupráci s odbornými pracovišti v regionu (firma Contipro, Univerzita Pardubice). Na vyšším gymnáziu poskytujeme jazykově nadaným žákům studijní texty v angličtině.
Další aktivity pro zpestření výuky:
Organizujeme odborné exkurze, návštěvy odborných pracovišť, muzeí.
 
UčiteléZkratkaE-mailVyučuje ve třídách
Fricová Daniela, Mgr.FrHana.Krauterova@gymnct.cz6.A, 2.C