Genetika

Předmět Genetika v sobě zahrnuje témata z předmětu Biologie a ze vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví (Zdravý způsob života, Změny v životě člověka a jejich reflexe, Rizika ohrožující zdraví). Těžiště výuky spočívá v orientaci a prohloubení učiva o genetice a zdraví člověka.
 
Hodinová dotace:
Oktáva, 4.C: 1 hodina týdně
 
UčiteléZkratkaE-mailVyučuje ve třídách
Grundová Hana, PaedDr.GrHana.Grundova@gymnct.cz 8.A, 4.C