Fyzikálně-matematická praktika

Předmět navazuje na poznatky získané při výuce fyziky a matematiky. Umožňuje žákům hlouběji porozumět zákonitostem přírodních procesů a tím si uvědomit i užitečnost přírodovědných poznatků a jejich aplikace v praktickém životě. Žáci mohou vytvářet a ověřovat hypotézy o podstatě pozorovaných přírodních jevů, analyzovat výsledky tohoto ověřování a vyvozovat z nich závěry. Předmět je realizován především formou laboratorních prací. Místem výuky je fyzikální laboratoř, popř. terén.

Hodinová dotace:
Kvarta: 1 hodina za 14 dní

 

UčiteléZkratkaE-mailVyučuje ve třídách
Kohút JanKhJan.Kohut@gymnct.cz4.A