Deskriptivní geometrie

Předmět rozvíjí prostorovou představivost a chápání prostorové funkčnosti. Doplňuje výuku matematiky v rozvoji abstraktního a analytického myšlení. Rozvíjí logické usuzování, učí samostatné práci, úplnému vyřešení úkolu a praktickému provedení konstrukce. Těžiště výuky spočívá v osvojení schopnosti formulace problému a stanovení prostorového řešení, ve zvládnutí základních úloh ve všech promítáních včetně provedení konstrukce. V závěru výuky se rovněž využívají kreslicí programy. Významný je i vliv na estetické cítění žáků.
 
Hodinová dotace:
Septima, 3.C, oktáva, 4.C: 2 hodiny týdně
 
UčiteléZkratkaE-mailVyučuje ve třídách
Kmentová Zdeňka, Mgr.KmZdena.Kmentova@gymnct.cz7.A, 8.A, 3.C, 4.C