Dějiny umění

Obsahovou náplní předmětu je vymezení základních pojmů estetiky (umění, vkus, kýč apod.) a dále především dějiny umění. Jeden školní rok je zaměřen na vývoj výtvarného umění a architektury, ve druhém hovoříme o české kinematografii a dějinách hudby. Žáky motivujeme k úvahám a diskusím o konkrétních problémech souvisejících s uměním a kulturou obecně.
S využitím poznatků z ostatních předmětů (dějepis, filozofie, literatura) vytváříme ucelený pohled na vývoj a úlohu umění v lidské společnosti. Tyto znalosti žáci využijí u přijímacích zkoušek nejen na vysoké školy umělecké či pedagogické, ale také na fakulty filozofické, právnické apod.
 
Hodinová dotace:
Septima, 3.C, oktáva, 4.C: 2 hodiny týdně
 
Podpora nadaných žáků:
Nadané žáky podporujeme zapojením do samostatných prací a projektů. Žáci mají možnost účastnit se Středoškolské odborné činnosti.
Další aktivity pro zpestření výuky:
S žáky navštěvujeme sezónní i stálé výstavy v České Třebové i dalších městech.
 
UčiteléZkratkaE-mailVyučuje ve třídách
Jiráský Michal, Mgr.JiMichal.Jirasky@gymnct.cz7.A, 3.C
Menšík Josef, Mgr.MeJosef.Mensik@gymnct.cz 8.A, 4.C