Cvičení z fyziky

Předmět Cvičení z fyziky se zaměřuje na zkoumání přírody a jejích zákonitostí, učí žáky pozorovat, experimentovat a měřit. Klade důraz na praktické činnosti v přírodovědných předmětech. Pro žáky připravujeme praktické úlohy, věnujeme více času rozvoji jejich praktických dovedností. Vedeme žáky ke zvládnutí práce s měřicími přístroji. Pro výuku je k dispozici odborná učebna vybavená didaktickou technikou a fyzikální laboratoř.
 
Hodinová dotace:
Septima, 3.C: 1 hodina týdně
 
Podpora nadaných žáků:
Nadané žáky motivujeme k účasti v soutěžích Fyzikální olympiáda, Astronomická olympiáda a Archimediáda.
Další aktivity pro zpestření výuky:
Organizujeme besedy s vyučujícími DFJP Pardubice, uskutečňujeme exkurze na pracoviště AV ČR v Praze a Brně, motivujeme k návštěvám Dnů otevřených dveří na MFF a přírodovědeckých fakultách univerzit v Brně a Olomouci.
 
UčiteléZkratkaE-mailVyučuje ve třídách
Zahálková Dana, Mgr.ZhDana.Zahalkova@gymnct.cz7.A, 3.C